Utrechtse kleinschalige masters doen het beter dan de grote masters van de UU

In de Keuzegids Masters 2018 worden (vrijwel) alle masteropleidingen gekeurd op basis van de uitkomsten van de Nationale Studentenenquête (NSE). Er wordt gekeken naar verschillende aspecten, zoals het programma, de kwaliteit van de docenten, de manier van toetsen, de aansluiting op de arbeidsmarkt en de faciliteiten.

Hoewel de Keuzegids ook een rangorde aanbrengt van universiteiten als geheel, is het voor masterkiezers beter om te kijken hoe jouw beoogde master scoort in de gids. Je gaat tenslotte maar één) master volgen

In grote lijnen valt het volgens de Keuzegids op dat de masteropleidingen met veel studenten het minder goed doen. Dat komt doordat je in die master te maken krijgt met hoorcolleges waar er minder ruimte is voor de kleine, intensieve werkgroepen.

Ook in Utrecht zie je dat. Het is opvallend dat grote studies als Rechten , Geneeskunde, Psychologie, Sociale Geografie en Algemene Sociale Wetenschappen allemaal een minnetje in de wacht slepen. De masteropleiding Diergeneeskunde krijgt  als enige Utrechtse opleiding 2 minnetjes . Met name het programma, de wetenschappelijke vorming en de studeerbaarheid scoren bij deze master laag. De master Rechten krijgt alleen voor de docenten nog een matig positieve waardering, voor alle andere onderdelen krijgen ze een minnetjes als  beoordeling.

Wordt de master kleinschaliger en is er meer aandacht voor onderzoek, dan schiet de waardering omhoog. De hoogst gewaardeerde Utrechtse master is de researchmaster Rechten met drie plusjes. De hoogste waardering hebben de studenten voor de wetenschappelijke vorming en de begeleiding door de docenten. Opvallend als je deze resultaten afzet tegen de minnetjes van de eenjarige master bij Rechten.

Bij de faculteit Rebo zijn de verschillende tussen de masters het grootst. Aan de ene kant zijn er masters met een hoge waardering, zoals Public International Law, Law and economics en de researchmaster Public administration. Aan de andere kant zijn er verschillende masters met een onvoldoende, zoals de master Notarieel recht, Onderneming en recht en Nederlands recht.

Heel weinig onvoldoendes heeft de faculteit Geesteswetenschappen. In de lijst staat maar één master van deze faculteit met een onvoldoende beoordeling, dat is Kunst & Cultuurwetenschappen. De researchmaster van dit vak kreeg wel een plus  van de studenten.,

Deze faculteit heeft niet het automatisme van een tweejarige master, zoals bij de Bètafaculteit. Toch weten de eenjarige masters van Neerlandistiek, Mediastudies en Communicatie & Informatiewetenschappen hoog te scoren. De researchmaster Letterkunde doet het met twee plusjes heel goed, evenals de filosofiemaster History & Philosophy of Science.

Bij Sociale Wetenschappen zie je met name dat de masters op het gebied van sociologie en culturele antropologie heel goed scoren. Maar ook zie je hier de trend dat de rearchmasters van de studenten veel waardering krijgen, zoals op het gebied van Methodology & Statitistics, Development studies, Migration en Educational sciences.  De lerarenopleidingen, Pedagogiek, Psychologie en Onderwijswetenschappen doen het relatief slecht binnen deze faculteit

De bètafaculteit heeft duidelijk een sterke master Wiskunde. Die wordt zeer gewaardeerd. Biomedische Wetenschappen doet het eveneens goed. Bij Geneeskunde is de master Klinische Gezondheidswetenschappen hoog gewaardeerd. Minder hoog scoren de masters van Informatiekunde en Kunstmatige Intelligentie. Zij halen, net als de master Farmacie, geen voldoende.

Bij de faculteit Geowetenschappen springen er geen masters echt uit; ze scoren niet heel hoog en niet heel laag Over het algemeen sukkelt de faculteit wat mee met de middenmoot. Alleen Sociale Geografie & Planologie krijgt een onvoldoende van de studenten.   

 

Tags: keuzegids

Advertentie