Utrechtse masters: Paar toppers, grote middenmoot

Body: 

Van de 78 onderzochte Utrechtse masteropleidingen horen er zo’n tien tot de top. De meeste zitten in de middenmoot. Vier krijgen een minnetje. Dat is de balans van de vorige week verschenen Keuzegids voor masteropleidingen.

Van de 78 onderzochte Utrechtse masteropleidingen horen er zo’n tien tot de top. De meeste zitten in de middenmoot. Vier krijgen een minnetje. Dat is de balans van de vorige week verschenen Keuzegids voor masteropleidingen.

De Master Keuzegids is bedoeld voor bachelorstudenten en moet ze helpen bij het kiezen van een masteropleiding. Blijf ik bij dezelfde universiteit, bij mijn eigen studie, of kijk ik of een master elders beter bij mij past? De keuzegids zet oordelen van experts en studenten naast elkaar en komt zo tot een eindoordeel. Daarnaast wordt gekeken naar de kansen op de arbeidsmarkt per master en is er een totaalwaardering voor de universiteit. De Universiteit Utrecht komt in die waardering niet hoger dan een gedeelde vijfde plaats met Leiden. De universiteiten van Maastricht, Nijmegen, Groningen en Rotterdam scoren hoger in dit ranglijstje.

Als je kijkt naar het puntenaantal (tussen de 0 en de 100) per master, dan haalt geen enkele Utrechtse master de top 10 van de beste masters landelijk. De beste Utrechtse masters zijn de professional master van Bestuur & Beleid (84), de master History & Philosophy of Science (80) van Wijsbegeerte en de onderzoeksmaster Learning in Interaction (80).  

Opvallend goed zijn de researchmasters bij psychologie. In een rijtje van zes onderzoeksmasters komen de drie beste uit Utrecht. De methodologische master Methodology & Statistics of Behavioral, Biomedical and Sociale Sciences heeft dankzij goede studentoordelen een dubbelplus en 79 punten. De master Social & Health Psychology doet het met 75 punten en een dubbelplus ook heel goed, evenals de master Development & Socialization (73 punten en één plus).

Bij de faculteit Rebo doen de masters Public International Law (79) en Research in Public Administration & Organisational Science(76) het goed. Sociale Wetenschappen heeft met Onderwijskunde (79) en Migration, Etnic Relations & Multuculturalism(79) ook nog goede troeven in handen. De beste bèta-master is die van Natuurwetenschappen (72). Aardwetenschappen(71) is de enige master van Geowetenschappen die boven de 70 punten uitkomt.

De Universiteit Utrecht heeft 78 masters en daarvan scoren er 14 meer dan 70 punten. De meeste Utrechtse masters blijven in de veilige middenmoot met een puntenaantal tussen de 60 en 70. Er zijn 20 masters die tussen de 50 en 60 punten halen. Geen enkele master heeft minder dan 50 punten. Binnen Utrecht zijn er maar vier masters die echt een minnetje scoren. Dat zijn die van Rechtsgeleerdheid (51), Development Studies (53), Diergeneeskunde (53) en de lerarenopleiding Maatschappijvakken (52).

Wat zeggen deze cijfers nu? De waardering is gebaseerd op zowel oordelen van experts als van studenten. Het is duidelijk dat de criteria niet bij elk vakgebied dezelfde zijn. Maar toch is het opvallend dat de Utrechtse masters er niet over de hele linie uitspringen. Zeker omdat de UU hoog inzet op onderwijs. In de prestatieafspraken of het strategisch plan staat niet hoe de Utrechtse masters moeten scoren in vergelijking met de andere universiteiten. Toch zal de huidige score voor menig opleiding reden zijn om achter de oren te krabben en te kijken hoe meer Utrechtse masters de middenmoot kunnen overstijgen. Overigens houden verschillende faculteiten hun masteropleidingen momenteel tegen het licht om zo het aantal masters te verminderen en de programma's beter te maken.

Facebook Twitter Whatsapp Mail