Maar UU zit niet bij 18 'excellente' masters

Utrechtse masters scoren redelijk in Keuzegids

master voorlichting, DUB
Illustratie Pixabay

Anders dan bij de bacheloropleidingen zijn er voor masters geen cijfers beschikbaar over uitval en studietempo. De oordelen zijn uitsluitend gebaseerd op de (bewerkte) scores uit de Nationale Studenten Enquête (NSE) die in het voorjaar van 2022 werd afgenomen. Daarom waagt de Keuzegids Masters zich niet aan instellingenranglijsten.

Tot 2020 stonden die er nog wel in. De redactie kon toen nog gebruikmaken van de oordelen van visitatiecommissies waarmee onderwijskeurmeester NVAO opleidingen accrediteert. Maar tegenwoordig zijn die oordelen niet meer gedifferentieerd. ‘Goed’ en ‘uitstekend’ bestaan niet meer, na kritiek vanuit de Tweede Kamer en de NVAO zelf. Net als bij een apk-keuring is het oordeel nu voldoende of onvoldoende.

Afgaand op het lijstje met excellente masters doet de particuliere TIAS School for Business and Society goed mee in het wo. In het hbo scoren de lerarenopleidingen Duits en Nederlands van NHL Stenden maximaal (zie schema onderin).

Utrechtse masters 
In de keuzegids komen 81 master van de Universiteit Utrecht voor. Maar lang niet bij alle masters staat een studentenoordeel uit de NSE. Een derde van de masters is te klein voor een representatief oordeel. Bij het studentenoordeel wordt gekeken naar inhoud, docenten, toetsing, voorbereiding op de arbeidsmarkt en sfeer. 

Geen enkele Utrechtse master haalt de topscore om door de keuzegids het kenmerk 'excellent' te krijgen. Een paar Utrechtse masters zitten daar dicht tegenaan. History & Philosophy of Science en Law & Economics hadden 9 van de 10 plussen. De lerarenopleiding Mens & Maatschappij , de researchmaster Letterkunde, Internationale betrekkingen en Development and Socialisation in Childhood and Adolescence hadden er 8. In totaal waren er 17 masters met meer dan 6 plusjes.

Er zijn 10 masters waar de UU zich zorgen over kan maken. Zij hadden van de studenten 2 of meer minnen gekregen. De master die het slechts scoort is die Applied Data Science. Deze master had maar liefst 9 minnen verzameld. Ook Pedagogische Wetenschappen en Geopgraphical Sciences doen het met 5 minnen niet goed.    
 

 

Bron: Keuzegids

Advertentie