Utrechtse onderzoekers in actie voor behoud meetnetwerk broeikasgas

De Utrechtse wetenschappers Thomas Röckmann en Sander Houweling roepen op het mondiale netwerk dat broeikasgassen meet, in stand te houden. Vanwege Amerikaanse bezuinigingen dreigt een deel van het netwerk te worden ontmanteld.

Het netwerk dat sinds de jaren 80 broeikasgassen in de atmosfeer meet, bestaat uit ongeveer 100 meetstations die verspreid staan over de wereld. Het Amerikaanse Earth System Research Laboratory  van de National Oceanographic and Atmosperic Administration (NOAA-ESRL) is voor een groot deel de coördinator van dit netwerk. Door bezuinigingen van de Amerikaanse regering op dit instituut, dreigt een gedeeltelijke ontmanteling.

Professor Thomas Röckman van het Instituut voor Marine en Atmosferisch Onderzoek Utrecht, het IMAU, en dr. Sander Houweling van het SRON werken samen op het vlak van atmosfeeronderzoek met gebruik van satellieten. Voor hun onderzoek zijn de meetgegevens van het wereldwijde meetnetwerk van belang. Maar dat niet alleen: de meetgegevens zijn onafhankelijk en nodig om internationale afspraken over het terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen, te controleren.

Inmiddels heeft een internationale groep van 50 wetenschappers zich achter de oproep van de twee Utrechters geschaard. Ook het wetenschappelijke tijdschrift Science heeft de oproep gepubliceerd.

Tags: imau | sron

Advertentie