Utrechtse studenten krijgen toch nog recht op coronasteun

Sommige studenten zagen hun inkomen uit bijbaan verdampen. Foto DUB

Vanwege de coronacrisis biedt de overheid veel financiële steun aan  Nederlanders. De Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten, oftewel Tonk, zou Nederlanders die door de coronacrisis een lager inkomen hebben, steunen bij het betalen van de woonlasten. Elke gemeente kon zelf bepalen hoe ze deze regeling precies wilde inrichten. Utrecht besloot om alleen mensen die een zelfstandige woning hebben recht te geven op de Tonk. Student Noel, die in Utrecht woont en in Amsterdam studeert, was het hier niet mee eens, en zocht contact met de gemeenteraadsleden van Utrecht. Bij de PvdA kreeg hij een gewillig oor en afgelopen dinsdag besloot het gemeentebestuur dat nu ook niet-zelfstandig wonenden zoals bewoners van een studentenhuis, recht krijgen op coronasteun uit de Tonk.

Noel die voor zijn masterstudie Public, Policy & Governance veel beleidsstukken leest en ook de regels van de Tonk doornam, ontdekte dat deze regeling in eerste instantie is opgezet voor mensen die buiten de andere steunmaatregelen vallen. Voorwaarde om in Utrecht in aanmerking te komen, is dat aanvrager zelfstandig woont. “Dat sluit helemaal niet aan bij de manier waarop  veel Utrechters wonen. Zeker studenten, maar ook veel starters wonen nog niet zelfstandig”, zegt Noel.

Zelf kon hij tijdens de lockdown ook niet werken en leende, zoals de minister van Onderwijs adviseerde, bij. Maar eigenlijk vond hij dat niet eerlijk waarna hij in actie kwam. PvdA’er Rick van der Zweth was het volledig met Noel eens, en was blij dat hij had gemaild. “Studenten hebben in coronatijd massaal hun baan verloren. Dan kunnen ze misschien wel lenen bij DUO, maar daar gaan ze echt niet van rondkomen.” De PvdA’er is gaan onderzoeken waarom alleen zelfstandig wonenden recht hadden op de TONK. Die kon het college van Burgemeester & Wethouders alleen niet geven. “Ik vind het best wel kwalijk dat studenten buiten worden gesloten zonder dat we weten waarom. Er is ook 6 miljoen over van het budget, geld was dus niet het probleem.”

Studenten vielen bij veel financiële steunregelingen buiten de boot. “De beleidsmakers hebben een blinde vlek voor studenten en jongeren. De NOW-regeling van vorig jaar zorgde ervoor dat werknemers doorbetaald kregen wanneer een bedrijf tijdelijk moest sluiten. Veel studenten hebben een 0-uren contract. Die worden helemaal niet doorbetaald”, zegt Van der Zweth. “Je kan denken, ze kunnen lenen.”

Van der Zweth bracht het verzoek van Noel in bij de andere raadspartijen. “Zij waren het eens met het voorstel om de regel te veranderen. Voor ik het wist werd het voorstel toegezegd en ging de wethouder er naar kijken.” Afgelopen dinsdag is het voorstel aangenomen, en toegepast in de regeling. De Tonk wordt verlengd, en de voorwaarde dat je zelfstandig woont, is geschrapt. “Een mooi resultaat!”, zegt het raadslid.

Dit betekent ook veel voor de Utrechtse studenten. De regel geldt met terugwerkende kracht, en studenten die veel geld zijn verloren kunnen tussen de 100 en 5000 euro terugkrijgen. “Van mij moet de gemeente studenten benaderen en wijzen op regelingen zoals de TONK om de helpende hand te bieden”, zegt Van der Zweth.

Noel is erg blij met hoe het is gelopen. “De gemeente maakt misschien een fout in de uitvoering, maar dit wordt ook weer opgepakt en opgelost door de politiek.”

 

Advertentie