UU: ‘Meldpunt staat haaks op waar wij voor staan’

Twee weken geleden opende Forum voor Democratie onder het motto “de nieuwe schoolstrijd” een meldpunt. De partij roept scholieren en studenten op melding te maken van voorbeelden van indoctrinatie op hun school of universiteit.

De Utrechtse collegevoorzitter Anton Pijpers laat aan DUB weten dat het meldpunt wat hem betreft “geen recht doet aan de tomeloze inzet waarmee docenten aan het werk zijn om studenten op te leiden”. Hij meent dat docenten juist respect verdienen.

In zijn diesrede benadrukte Pijpers eerder deze week al dat vrijheid van denken en open debat op basis van argumenten en respect het fundament vormen van de universitaire gemeenschap. Pijpers: “Dit betekent dat allerlei opinies en ideeën geuit en ter discussie gesteld mogen worden. We leren onze studenten om kennis te nemen van verschillende meningen en de discussie aan te gaan. Wij hebben het volste vertrouwen in onze medewerkers en het kritisch denkvermogen van onze studenten.”

Eind vorige week kwam echter een UU-docent onder vuur te liggen toen hij op Facebook de tekst “Volkert, waar ben je?” postte. De man is voorlopig op non-actief gesteld. Pijpers: “Wij vinden dat je als medewerker heel veel moet kunnen zeggen, zeker in de privé sfeer. Maar het gaat hier om een – volgens de medewerker niet letterlijk bedoelde - verwijzing naar een moord uit onze recente politieke geschiedenis.” Volgens Pijpers staat het buiten kijf dat het om een verwerpelijke opmerking gaat. Het universiteitsbestuur neemt echter de tijd om “zorgvuldig” te wegen wat “proportionele stappen” tegen de docent in kwestie zijn. “Dit gaat nu precies over waar de grens ligt.”

De expliciete doodsbedreigingen aan het adres van de medewerker, die deze kreeg nadat hij excuses op Facebook postte, vindt Pijpers “vreselijk”. Ze laten volgens hem zien hoe snel kwesties kunnen ontaarden in intimidatie. “Daar moeten we als samenleving voor waken. Laten we vooral op basis van argumenten en met respect het debat voeren.”

Eerder vandaag uitte de Maastrichtse rector Letschert al kritiek op het meldpunt. Ook zij vindt dat het indruist tegen de kernwaarden van haar universiteit: onafhankelijke wetenschapsbeoefening, academische vrijheid en het zijn van een veilige leer- en werk omgeving. Onderwijsbonden, minister Arie Slob en vertegenwoordigers van alle overige partijen in de Tweede Kamer – met uitzondering van de PVV – keerden zich eveneens tegen het Forum-initiatief. Volgens de minister gaat het om “een moderne schandpaal”

Tegenover de NOS reageerde Forum-secretaris Rob Rooken verbaasd over de ophef. Volgens hem is het “niet de bedoeling om leraren zich onveilig te laten voelen". Er zouden inmiddels al “honderden mails” zijn binnengekomen. De secretaris kan nog niet zeggen wat er met de mails gaat gebeuren.

Advertentie