UU-bestuur zet declaraties op internet

Foto: Benreis, via Wikimedia Commons

Benieuwd hoeveel de Utrechtse universiteitsbestuurders spenderen aan vliegreizen, hotelkosten en zakendiners? Binnenkort staat het allemaal open en bloot op internet.

De leden van het College van Bestuur gaan hun declaraties periodiek publiceren en daarbij het doel van de gemaakte kosten vermelden. Hiermee hoopt het CvB een einde te maken aan de stroom verdachtmakingen door media die keer op keer wob-verzoeken indienen.

De UU lag de afgelopen jaren herhaaldelijk onder vuur vanwege de hoge kosten die universiteitsbestuurders zouden maken. Bij de aankondiging van haar afscheid vorige week maakte Marjan Oudeman duidelijk veel moeite te hebben gehad met de – in haar ogen - eenzijdige beeldvorming. 

Het gaat om de uitgaven waarvan de UU op dit moment in het jaarverslag de totaalbedragen vermeldt. De drie universiteitsbestuurders gaven in 2015 samen iets meer dan 260.000 euro uit. Zie hieronder.

Gegevens uit UU-jaarverslag 2015

Oudeman maakte het besluit om facturen en bonnetjes openbaar te maken deze week bekend in een vergadering van de U-raad. Zij zei daarbij terdege te beseffen dat de publicatie van alle kosten ook een keerzijde kan hebben. “Transparantie leidt er niet altijd toe dat er ook evenwichtig met de informatie wordt omgegaan. We leven in een tijd waarin waardeoordelen gemakkelijk gegeven worden.”

Rector Van der Zwaan was "furieus" over de recente publicaties in De Telegraaf over dure vliegreizen en hoge hotelkosten. “Die krant kiest er bewust voor om geen context te beschrijven en aanvullende informatie die wel beschikbaar is te negeren. Ik vind dat een abjecte manier van omgaan met publieke bestuurders, maar klaarblijkelijk voorkom je dat nooit.”

Eerder tijdens de raadsvergadering had de U-raad de verklaring van het CvB voor de gemaakte vlieg- en verblijfkosten in 2015 “adequaat” genoemd. Op intranet legde het universiteitsbestuur studenten en medewerkers uit dat het om uitzonderingen ging waarvoor expliciet toestemming was gegeven. Zo verbleef Marjan Oudeman in Canada in hetzelfde "dure" hotel als andere leden van een Nederlandse onderwijsdelegatie.

Ook de raad maakt zich echter zorgen over de negatieve beeldvorming en drong aan op meer transparantie. Daartoe had het universiteitsbestuur dus al besloten.

Het is nog niet bekend vanaf wanneer de declaraties voor een ieder te zien zullen zijn.

Advertentie