Mail naar alle studenten en medewerkers van USBO

UU betreurt late melding onderzoek naar ‘verdachte’ ruimte

Het gebouw van USBO aan de Bijlhouwerstraat. Foto DUB

In de mail van 20 april aan alle studenten en medewerkers van Bestuurs- & Organisatiewetenschap geeft de universitaire vastgoeddienst uitleg over bouwwerkzaamheden die sinds vorig jaar april plaatsvinden in het souterrain van het gebouw.

Het gaat om een onderzoek naar een mysterieuze ruimte die op een bouwtekening uit 1972 staat aangemerkt als “kluis radioactief materiaal”. Die tekening kwam in 2017 boven water toen er onderhoud aan een elektrische installatie in het gebouw moest plaatsvinden.

Archiefonderzoek wees uit dat de kluis zeker sinds 1959 in het souterrain aanwezig is. In het toenmalige universitaire natuurkundig lab aan de Bijlhouwerstraat werkten UU-onderzoekers met radioactieve stoffen. In 1974 stelde de arbeidsinspectie vast dat er geen sprake was van verhoogde straling en dat het gebouw kon worden “vrijgegeven”. Maar dat is nooit formeel vastgelegd, zo is in de mail te lezen.

De ruimte werd daarom in 2017 uit voorzorg onder beheer geplaatst van de universitaire stralingsbeschermingseenheid (SBE). Uiteindelijk werd pas in april 2022 een begin gemaakt met de ontmanteling ervan.

Deur niet geopend
Nadat een muur was weggebroken, troffen de onderzoekers een tweede ruimte aan die met een metalen deur is afgesloten. Deze deur werd nog niet geopend omdat onduidelijk is wat zich daarachter bevindt. Bovendien moet worden onderzocht of de deur niet geverfd is met het zeer schadelijke Chroom-6, het type verf waar NS-medewerkers in het verleden aan blootgesteld werden.

Bij de werkzaamheden die steeds buiten de openingsuren van het gebouw werden uitgevoerd, betrachtten de onderzoekers steeds de grootst mogelijke zorgvuldigheid. Daarbij werd op geen enkel moment een verhoogde radioactiviteit gemeten, zo wordt benadrukt.

Geen veiligheidsrisico’s
Bestuurders van het departement kregen pas vorige maand te horen wat er in hun gebouw gaande was. Eerder werd dat niet als noodzakelijk geacht, omdat er geen veiligheidsrisico’s waren en niemand overlast kon ervaren. Die overlast zou er bij nieuwe werkzaamheden mogelijk wel komen.

De mail maakt duidelijk dat de bestuurders op zijn minst niet blij zijn geweest met de mededeling dat er al een jaar lang onderzoek werd gedaan naar materiaal met mogelijk stralingsgevaar. Verdere werkzaamheden moesten van de bestuurders worden opgeschort tot alle gebruikers van het pand waren geïnformeerd.

Departementsvoorzitter Paul Boselie wil niets over de kwestie kwijt. “In deze casus geen commentaar. De mail spreekt voor zich”, zo luidt zijn reactie.

Directeur Vastgoed  & Campus Eddie Verzendaal erkent dat het faculteitsbestuur en departementsbestuur liever vroeger geïnformeerd hadden willen worden. Terugkijkend vindt hij die reactie terecht.  “Ja, dat had ik eerder moeten doen.”

In de mail aan studenten en medewerkers belooft de vastgoeddirectie de bewoners in te lichten over volgende stappen die genomen worden in het onderzoek. Wat die vervolgstappen precies zijn, zal afhangen van wat er in elke nieuwe fase wordt aangetroffen. Uiteindelijk is het de bedoeling de metalen deur te openen en de ruimte te reinigen.

Volgens Verzendaal is er tot op heden slechts één reactie gekomen op de mail. Die kwam van een medewerker die de vastgoeddienst bedankte voor de uitgebreide update.

De ruimte met mogelijk radioactief materiaal

De toegang tot de verdachte ruimte in het souterrain van het gebouw in De Bijlhouwerstraat. Foto: Directie Vastgoed & Campus

Advertentie