UU denkt aan nieuwe opleidingsroute naar medische en veterinaire beroepen

Ambitieuze scholieren die niet willen kiezen tussen geneeskunde, diergeneeskunde of farmacie, kunnen zich binnenkort wellicht in Utrecht melden. Drie Utrechtse faculteiten praten over een nieuwe selectieve en Engelstalige bacheloropleiding die studenten voorbereidt op een professionele medische of veterinaire master.

Een commissie onderzoekt de komende maanden of een selectieve Engelstalige bachelor met de voorlopige werktitel ‘comparative medicine’ levensvatbaar is naast de bestaande opleidingen. Ook wordt gekeken naar de mogelijke consequenties voor de fixi, de limieten op de maximale instroom, van de drie betrokken studies.

De nieuwe studie moet studenten breder gaan opleiden dan de huidige bachelorstudies doen. “We zoeken studenten die grip willen krijgen op ingewikkelde vraagstukken binnen de samenleving”, zegt vice-decaan Diergeneeskunde Wim Kremer.

"Denk bijvoorbeeld aan de discussies over grootschalige dierhouderij. Ik ontmoet diergeneeskundestudenten die nog niet veel benul hebben van dergelijke complexe maatschappelijke thema's waar zij in hun beroep steeds vaker mee te maken zullen krijgen. Op die nieuwe en uitdagende wereld willen we studenten beter voorbereiden.”

Kremer hoopt dat de nieuwe kleinschalige opleiding een voortrekkersrol gaat vervullen bij het vernieuwen van de opleidingen van artsen, dierenartsen en apothekers. De vice-decaan wil onder meer kennis vanuit de ethiek en andere niet-medische en niet-veterinaire vakgebieden aan bod te laten komen. “We verkeren in Utrecht in een unieke situatie dat we al die disciplines in huis hebben binnen de universiteit.”

Voor de nieuwe opleiding denkt Kremer aan een doelgroep van ambitieuze studenten die wel een medische interesse hebben, maar zich nog niet willen vastleggen op één bepaalde discipline. Daarnaast biedt het Engelstalige aanbod de kans om ook internationaal studenten te werven. “Binnen de huidige opleidingen is daar geen mogelijkheid voor. Onze kennis en expertise zijn zeker interessant voor internationale studenten en wij kunnen met een internationale instroom onze opleiding verrijken.”

Mogelijk nog een andere nieuwe bachelor
Ondertussen loopt er bij de Utrechtse bètafaculteit een onderzoek naar nog een andere nieuwe opleiding. De faculteit wil een nieuwe Engelstalige bachelor Life Sciences.

De faculteit zegt met de nieuwe opleiding voor studenten met interesse in het biomoleculaire onderzoek tegemoet te willen komen aan de groeiende vraag van Nederlandse scholieren naar Engelstalige studies. Daarnaast is er de hoop dat internationale studenten kunnen worden geworven voor de opleiding.

Een Engelstalige lifesciences-bachelor wordt bovendien gezien als een logische voorbereiding op het masteronderwijs in de graduate school Life Sciences en zou ook goed passen bij het interdisciplinaire onderzoeksthema Life Sciences.

De huidige Nederlandstalige bachelortrack Molecular Life Sciences, die een combinatie biedt van biologie, scheikunde en farmacie, en de huidige Engelstalige honourstrack College of Pharmaceutical Sciences kunnen opgaan in een nieuwe opleiding, zo denkt de faculteit. Maar een eventuele nieuwe opleiding gaat geen bestaande opleidingen vervangen. Voor scholieren blijft het gewoon mogelijk om in Utrecht een Nederlandstalige studie Biologie, Scheikunde, Farmacie of Biomedische wetenschappen te volgen. 

Volgens Wim Kremer is het straks ook mogelijk dat studenten van een nieuwe bachelor Comparative Medicine uiteindelijk toch niet kiezen voor een master die leidt tot een artsen- of dierenartsendiploma, maar voor een onderzoeksmaster binnen de Life Sciences.

Omgekeerd zouden studenten uit een nieuwe bachelor Life Sciences volgens hem in aanmerking moeten kunnen komen voor een medische of veterinaire master. “Voor mijn vakgebied, de diergeneeskunde, is dit een revolutie. Maar het is wel de kant die we opmoeten.”

Advertentie