UU draait geldkraan Stichting OER dicht

Het huidige bestuur van Stichting OER. Links in het midden voorzitter Anne Heger.

Stichting OER krijgt geen geld meer van de UU om onafhankelijk onderzoek te doen naar de kwaliteit van onderwijs. De stichting en de Universiteitsraad zijn verbijsterd.

Stichting OER (Onderwijs Evaluatie Rapport) krijgt vanaf komend studiejaar geen bestuursbeurzen van de Universiteit Utrecht. Dat staat in de nieuwe verdeling van subsidies voor studentenorganisaties die naar de universiteitsraad is gestuurd.

OER verliest niet alleen de beurzen (momenteel 20 bestuursmaanden, verdeeld over vier parttime studentbestuurders), het verliest ook de basissubsidie van 1500 euro. Dat geld gebruikt de stichting voor de uitvoering van het onderzoek, en het financieren van een symposium om de onderzoeksresultaten te presenteren.

Het onderzoek van OER is "minder relevant" geworden, zo is te lezen in de argumentatie van de universiteit. "Binnen het kwaliteitsbeleid van de UU is de rol van de student goed belegd, dat blijkt onder andere uit het behalen van de instellingstoets." Volgens de universiteit is er genoeg onafhankelijk onderzoek naar de kwaliteit van onderwijs.

Het dichtdraaien van de geldkraan kwam het universiteitsbestuur dinsdagmiddag op stevige kritiek te staan van studenten in de Universiteitsraad. 

Sven Hermans: "De kracht van OER is juist dat het gedaan wordt door studenten." 

Steven Menke: "Het zijn goedkope onderzoekers, wat vreemd om OER zomaar weg te gooien." 

Wijnand de Leeuw: "Anders dan bij externe controles wordt er door OER ook gekeken naar de competenties van studenten. Dat heeft onlangs geresulteerd in een onderzoek naar Engelse vaardigheden van studenten."

Het universiteitsbestuur hoorde de kritiek schijnbaar onvermurwbaar aan. "We hebben al een sterke onafhankelijke kwaliteitscontrole door peers. In de tijd toen OER werd opgericht (in 1989, red.) was dat anders. Toen was er een gat waar OER is ingestapt", aldus rector Bert van der Zwaan.  

De beurzen en de vaste subsidie verliest OER, maar - zo stelt Van der Zwaan - als OER met een goed onderzoeksvoorstel komt, dan kunnen ze financiering op projectbasis krijgen. 

Bij Stichting OER wordt met ontzetting gereageerd op de keuze van de universiteit. OER-voorzitter Anne Heger: "Eerst kregen we telefonisch te horen dat we geen bestuursbeurzen zouden krijgen. Dat was al een klap.  En later, in een persoonlijk gesprek, werd ons verteld dat onze vaste subsidie ook vervalt. Verbazingwekkend."

In de schriftelijke toelichting (pdf) stelt de universiteit ook dat "meerdere opeenvolgende besturen van OER zich niet aan gemaakte afspraken gehouden" hebben. Heger: "Volgens de universiteit zouden er vaak onderzoeken niet, half, of te laat zijn ingeleverd. Daar herkennen wij ons niet in, en oud-bestuurders ook niet. Er is wel eens wat misgegaan, maar in de meeste jaren is het juist wel goed gegaan."

Het lijkt erop dat het laatste uur voor OER is geslagen. Heger: "Zonder financiering kunnen we niet door. We zijn in gesprek met de universiteit, we hopen nog dat ze van gedachten veranderen."

Advertentie