UU geeft hoofddocenten promotierecht

In Nederland was tot deze zomer wettelijk vastgelegd dat alleen een hoogleraar een promovendus de doctorstitel mag uitreiken. Na een lange discussie stemde de Eerste Kamer in juni in met een uitbreiding van het promotierecht. Ook universitaire hoofddocenten (UHD) zouden in sommige gevallen dit recht krijgen. Maar het was aan de vereniging van universiteiten (VSNU) en de universiteiten zelf om hier invulling aan te geven.

De Universiteit Utrecht komt vandaag met een regeling waarin de criteria zijn gedefinieerd. Zo komt niet automatisch elke UHD hiervoor in aanmerking. De UHD moet gepromoveerd zijn, werken bij de UU of het UMCU en een Senior Kwalificatie Onderzoek hebben gedaan. Daarnaast heeft de UU een aantal criteria op papier gezet over de kwaliteit op het gebied van onderzoek. Zo moet hij een ervaren onderzoeker zijn met een eigen onderzoeksprogramma. Ook moet hij  ervaring hebben als co-promotor bij de begeleiding van promovendi.

Een decaan draagt een UHD-kandidaat voor, het College van Promotoren beslist. Wie het promotierecht krijgt, mag dit recht behouden zolang hij of zij in dienst is van de UU. Het College van Promotoren bestaat uit alle decanen die maandelijks bij elkaar komen. Zij oordelen bijvoorbeeld nu al over alle voorgedragen hoogleraren.

“Met deze regeling komen we tegemoet aan de terechte wens van universitaire hoofddocenten die een principal investigator zijn”, zegt rector Bert van der Zwaan. “Principal investigators zijn onderzoekers die zelfstandig een groot project leiden. Ze hebben bijvoorbeeld een ERC Grant of een Vici-beurs. Tot nu toe mochten zij hun eigen promovendi niet tot hun doctorsbul begeleiden. Dat kan nu wel.”

Van der Zwaan zegt dat het promotierecht in Nederland voorbehouden was aan hoogleraren om de kwaliteit van het onderzoek te bewaken. “Bij een uitbreiding moet je dus duidelijke afspraken maken om te zorgen dat je die kwaliteit blijft behouden.”

Hij verwacht niet dat er nu in januari een enorme stapel aanvragen binnenkomt. “Wij hebben afgesproken dat je alleen een aanvraag kunt doen wanneer een UHD start met een nieuw promotietraject. Alle lopende trajecten blijven zoals ze nu zijn.”

Advertentie