UU haalt banden aan met ministerie van Infrastructuur en Milieu

Body: 

De Universiteit Utrecht en het ministerie van Infrastructuur en Milieu gaan meer samenwerken op het gebied van onderwijs en onderzoek, vooral op het gebied van duurzaamheid.  Op 10 april werd een intentieverklaring ondertekend om de komende vier jaar meer samen te werken.

De Universiteit Utrecht en het ministerie van Infrastructuur en Milieu gaan meer samenwerken op het gebied van onderwijs en onderzoek, vooral op het gebied van duurzaamheid.  Op 10 april werd een intentieverklaring ondertekend om de komende vier jaar meer samen te werken. 

In de intentieverklaring worden een aantal concrete mogelijkheden genoemd om samen te werken. In het onderwijs bijvoorbeeld zal het ministerie zorgen voor afstudeer-, stage- en promotieplekken. Verder wil het ministerie kijken of er leerstoelen gefaciliteerd kunnen worden en zullen er gastcolleges van deskundigen van het ministerie verzorgd worden.

Ook op het gebied van onderzoek zal er nauwer samengewerkt gaan worden. Gekeken wordt in hoeverre het ministerie kan bijdragen aan het verwerven van onderzoeksgeld, of er samengewerkt kan worden in bestaande onderzoeksnetwerken en ook zal er gekeken worden of UU wetenschappers ingezet kunnen worden binnen onderzoeksopdrachten die binnen het ministerie bestaan.

Tenslotte is ook gekeken naar valorisatie. Het ministerie wil de Utrechtse wetenschappers betrekken bij bestaande kennisbijeenkomsten, adviesgroepen en brainstormsessies over de agenda van de toekomst.

In de intentieverklaring wordt niet gesproken over geld. Het gaat hier om een streven om meer samen te werken. Daar kunnen wel derde geldstroomprojecten uit voortvloeien. Maar de hoop is ook dat Utrechtse studenten nu makkelijker een stageplek op het ministerie kunnen krijgen en dat wetenschappers eerder over interessante data kunnen beschikken. 

De Universiteit Utrecht profileert zich op duurzaamheid en dat sluit goed aan bij het werkterrein van het  ministerie. Wat volgens de UU vooral aanspreekt is de interdisciplinaire aanpak in het strategisch thema. Deskundigen uit natuurwetenschappelijke werken samen met economische, juridische, bestuurlijke en sociaal-culturele disciplines.

Het ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft al een vergelijkbare verklaring met enkele andere universiteiten, zoals de Technische Universiteit Delft.

 

Facebook Twitter Whatsapp Mail