UU komt met Covidfonds voor promovendi en postdocs

Promovendi konden in de coronatijd niet meer op de oude voet met hun onderzoek verder. Archieffoto DUB

De coronatijd heeft ervoor gezorgd dat een aantal promovendi en postdocs een achterstand in het onderzoek heeft opgelopen. Voor jonge onderzoekers van wie het contract bijna afloopt, is dit vooral een probleem . Het universiteitsbestuur wil niet wachten op een compensatie van het Rijk.

Om promovendi en postdocs helderheid te geven is nu een Covidfonds opgericht. “Wij merken dat dit een urgent probleem is en wilden niet wachten op compensatie van het Rijk”,  zegt vicevoorzitter Annetje Ottow in een interview met DUB dat we volgende week maandag publiceren.

In de eerste fase zal vooral gekeken worden naar promovendi. Als hun dienstverband afloopt voor 1 januari 2021 kunnen ze in aanmerking komen voor een verlenging van drie maanden. In noodgevallen zou dit zes maanden kunnen zijn.

In een later stadium wil het bestuur promovendi van wie het contract tussen 1 januari en 1 juli 2021 afloopt, een verlenging van drie maanden bieden. Maar om hiervoor in aanmerking te komen, moet  eerst gekeken worden of de onderzoeksachterstand niet op een andere wijze op te lossen is. Bovendien wordt een bijdrage van 50 procent van de faculteiten gevraagd.

Ook komt er een verlengingsregeling voor postdocs met een eenjarig dienstverband waarvan het contract is afgelopen of afloopt tussen 1 april 2020 en 1 juli 2021. Ook zij kunnen in aanmerking komen voor een verlenging van drie maanden. Bij deze groep is eveneens sprake van een inhoudelijke toetsing en wordt een bijdrage van 50 procent verwacht van de faculteit.

De kosten van het fonds worden geschat op drie miljoen voor de promovendi die bijna klaar zijn. Er komt 1,6 miljoen voor deze groep uit de loonafspraak van de cao-afspraken, de rest wordt gereserveerd uit de algemene reserves. In de cao-afspraken is afgesproken van 0,45 procent van het extra geld besteed gaat worden aan het oplossen van problemen die ontstaan zijn vanwege de coronacrisis. In het geval van de UU-medewerkers gaat dat om 1,6 miljoen euro. Over deze besteding is gesproken met de vakbonden in het Lokaal Overleg. 

 Ook het geld dat nodig is om de afspraken te financieren voor de andere groepen zal naar verwachting kunnen oplopen tot drie miljoen, waarvan de faculteiten de helft voor hun rekening nemen.

Maastricht reserveert 5 miljoen 
Eerder deze week maakte de Universiteit Maastricht bekend minstens vijf miljoen te reserveren om de zwaarste klappen van de coronavirus op te vangen. Het voornaamste doel van dit geld is de hoge werkdruk te verlichten. “Het geld moet docenten en support staf daadwerkelijk helpen, met het oog op de start in september”, zegt rector Rianne Letschert. “We moeten nu investeren en reserves vrijmaken. Die reserves zijn juist bedoeld voor tijden van crisis.” Een deel van het geld zal ook aan promovendi besteed worden.

Of andere instellingen ook geld reserveren voor corona, is nog  niet duidelijk. De meeste universiteiten zeggen daar nog geen zicht op te hebben. In Utrecht wordt nu geld gereserveerd voor de promovendi en postdocs. Daarnaast stemde het bestuur deze week in met een extra financiering van 2,9 miljoen euro voor onderwijs die deels ook gebruikt gaat worden voor de aanpak van de werkdruk.

Tilburg University zegt dat ze het onderwijs draaiende houden door extra personeel in te zetten op de plekken waar de nood hoog is. Ook peilt de universiteit de medewerkers om te zien waar mogelijk problemen opduiken.

Verder is het duidelijk dat de coronacrisis voor alle instellingen financiële gevolgen zal hebben. Zo heeft de Universiteit Twente naar schatting al 1,4 miljoen euro verlies geleden, door de extra kosten van het thuiswerken en het verlies aan inkomsten van de cultuur- en sportfaciliteiten. 

Als de andere universiteiten het voorbeeld van Utrecht en Maastricht volgen, zouden de totale kosten uit kunnen komen tussen de 63 en 85 miljoen euro, blijkt uit een rekensom van het HOP.

Advertentie