UU krijgt 24 Holland Scholarships om niet-Europese masterstudenten naar Utrecht te halen

De Universiteit Utrecht kan volgend jaar 24 studenten van buiten de Europese Unie blij maken met een beurs. De studenten krijgen een bijdrage vanuit het nieuwe Holland Scholarship-programma. Vanaf 2016-2017 kunnen ook Utrechtse studenten een beurs krijgen om naar het buitenland te gaan.

De 24 buitenlandse studenten krijgen 5000 euro om een masterprogramma aan de UU te gaan volgen. Vanaf het jaar 2016-2017 kunnen ook Utrechtse studenten met een beurs naar het buitenland. Waarschijnlijk zal het om zo'n 40 beurzen gaan. De hoogte van de beurzen is 1250 euro. Het is nog onbekend aan welke criteria UU-studenten moeten voldoen om in aanmerking te komen.

De beurzen worden verstrekt vanuit het nieuwe programma voor Holland Scholarships. De komende vijf jaar kunnen hogescholen en universiteiten jaarlijks zo’n 4 miljoen euro uitgeven aan beurzen voor studenten van buiten de Europese Economische Ruimte (EU met Noorwegen, IJsland en Liechtenstein) die naar Nederland willen komen. 

Ook is zo’n 1 miljoen beschikbaar voor Nederlandse studenten die een blik over de grenzen willen werpen. De UU wilde dit jaar nog geen aanspraak maken op deze beurzen. De reden hiervoor is dat de aanmelddatum voor een studieverblijf in het buitenland in 2015-2016 al is verstreken. 

In totaal worden 1536 beurzen uitgereikt. Universiteiten en overheid betalen ieder de helft van de kosten. Minister Jet Bussemaker verklaarde zich eind vorig jaar bereid mee te betalen aan het nieuwe programma. Veel universiteiten hadden zich beklaagd over het gebrek aan een beurzenprogramma voor internationalisering na het opheffen van het Huygensprogramma voor excellente studenten enkele jaren terug.

De verdeling van beurzen voor buitenlandse studenten is gemaakt op basis van het aantal niet-EER-studenten dat de instellingen op dit moment hebben. Omdat de buitenlandse instroom aan de UU vergeleken met andere universiteiten klein is, krijgt de UU relatief weinig beurzen. 

De precieze verdeling tussen universiteiten wordt niet bekend gemaakt. De universiteit van Delft heeft zelf gezegd als beste te scoren van alle Nederlandse universiteiten, met 71 beurzen.

Advertentie