UU krijgt compliment voor verbeteren studierendement

De Universiteit Utrecht is haar prestatieafspraken met het ministerie van Onderwijs nagekomen. Ze krijgt een extra compliment voor het nog verder verbeteren van het studierendement.

In 2012 hebben de Universiteit Utrecht en het ministerie van Onderwijs afspraken gemaakt over het verbeteren van het onderwijs en onderzoek. De UU moest zich meer profileren, onderzoekszwaartepunten aangeven en meer werk maken van valoriseren. Op het vlak van onderwijs werden er afspraken gemaakt over bijvoorbeeld contacturen, honourstrajecten, studiesucces en de kwalificaties voor docenten.

De afspraken die de UU maakte, waren ambitieus en kregen daarom van de minister het predicaat excellent. Nu vier jaar later maakt een reviewcommissie de balans op. Zij concludeert nu dat de UU op alle punten is geslaagd. Maar het universiteitsbestuur moest afgelopen september nog wel op enkele punten enige toelichting geven aan de commissie.

Slechts discussie over switchers en contacturen
Zo had de UU afgesproken dat het aantal studenten dat binnen de instelling van studie switch in 2016 zou dalen naar 6 procent. Het aantal switchers bleek echter 7,1 procent te zijn. Maar, zo rekende de UU, als je daar het aantal studenten vanaf trekt dat een zogeheten parkeerstudie doet, kom je uit op 5 procent. Het gaat hier om studenten die zijn uitgeloot voor een opleiding met een numerus fixus en een andere studie zijn gaan volgen. Zij verlieten deze opleiding toen ze wél werden toegelaten bij de studie van hun eerste keus.

Ook over het aantal contacturen was er discussie met de commissie. De afspraak luidde dat elke bachelorstudent in zijn eerste jaar minimaal 12 contacturen per week krijgt. De vraag is hoe je die berekent.

De universiteit rekent het academisch kwartier na het college tot contacttijd. Volgens de UU is dat tijd  waarin studenten en docenten of studenten onderling nog een waardevol onderwijscontact hebben. Als je deze kwartiertjes optelt bij de geprogrammeerde contacturen, komt de UU haar afspraak bijna na. De commissie ging akkoord met deze zienswijze.

Compliment
Kers op de taart is het compliment dat de universiteit krijgt over het verbeteren van het studierendement. Hierbij wordt gekeken naar het aantal studenten dat maximaal één jaar uitloopt voor de instelling met een diploma wordt verlaten. In het rapport staat: 'De commissie heeft met name waardering voor het feit dat de Universiteit Utrecht het toch al relatief hoge studierendement (het hoogste van de grote universiteiten) verder heeft weten te verbeteren, terwijl tegelijkertijd de uitval is teruggedrongen'.

De reviewcommissie heeft alle prestatieafspraken die alle hogescholen en universiteiten hebben gemaakt met het ministerie van Onderwijs geëvalueerd. Alle universiteiten zijn hun afspraken nagekomen. De hogescholen laten een meer verschillend beeld zien.

Advertentie