UU krijgt Taskforce Studentenwelzijn

Creative commons: pixabay

62 procent van de studenten zegt vaak tot erg vaak prestatiedruk te voelen, aldus recent onderzoek. Dat is volgens de Universiteitsraad reden tot zorg. Want hoewel de druk die studenten ervaren niet uitsluitend veroorzaakt wordt door hun studie, heeft het wel invloed op hun studieresultaten.

Onvoldoende aandacht voor studentenwelzijn
De U-raad baseert zich op het “Actieplan Studentenwelzijn”. Volgens de opstellers daarvan is er in het hoger onderwijs onvoldoende aandacht voor het welbevinden van studenten. “Reden hiervan kan zijn dat de meeste studerende jongeren 18 jaar en ouder zijn en de verantwoordelijkheid voor hun welzijn voornamelijk bij de volwassen student zelf en niet zozeer bij de onderwijsinstelling wordt gelegd.” Maar dat is onterecht, zo vinden de ondertekenaars onder wie het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO), de Landelijke Studenten Vakbond (LSVb) en de Landelijke Organisatie van Studentendecanen. Zij stellen dat studenten zich in een kwetsbare ontwikkelingsfase bevinden en niet iedereen er in slaagt om de juiste balans te vinden tussen capaciteiten en grenzen.

In het actieplan staan daarom vijftien aanbevelingen. Zo suggereren de opstellers om de stigma’s rond het zoeken van hulp weg te nemen; studenten te begeleiden tijdens de eerste honderd dagen van hun studie om zo sociale en academische binding te versterken en studenten een jaarlijkse screening op het gebied van hun psychische gezondheid aan te bieden.

UU neemt voorlopersrol op zich
De Universiteit Utrecht besprak als eerste Nederlandse universiteit het actieplan. “We kunnen een voorlopersrol nemen”, benadrukte universiteitsraadslid Franka Baardman daarom toen ze het CvB om een reactie vroeg. Bestuursvoorzitter Anton Pijpers blijkt bereid die rol op zich te nemen. Hij onderschrijft veel van de aanbevelingen in het actieplan. Zo vindt Pijpers een veilig studieklimaat belangrijk, moeten problemen van studenten sneller op tafel komen en kan hij zich vinden in de voorgestelde extra aandacht aan het begin van de studie. “Wat kunnen we doen als UU?”, vroeg Pijpers daarna aan de studenten van de Universiteitsraad.

Franka van de U-raad had daar wel ideeën over: “Er zijn nu allemaal losse projecten op het gebied van studentenwelzijn, maar het zou goed zijn als er een Taskforce Studentenwelzijn zou zijn die alle activiteiten reguleert.” Pijpers noemde het een mooie en leuke oplossing: “Laten we kijken of we dat voor de zomer kunnen opstarten”. Hij merkte daarbij op dat hij denkt dat het belangrijk is dat studenten de kar trekken en zij gesteund worden door kennis en kunde van “buitenaf”. 

De Universiteitsraad geeft aan tevreden en enthousiast te zijn met de uitkomst van het gesprek. Franka: “We zijn blij dat er wat aan studentenwelzijn gedaan wordt en het probleem serieus genomen wordt.” Franka werkt momenteel aan een voorstel om de invulling van de Taskforce te concretiseren.

Advertentie