UU neemt geen aow'ers in vaste dienst

Dertien surveillanten pleiten voor een vaste aanstelling bij Diergeneeskunde.

Het College van Bestuur gaat in overleg met de faculteiten Bètawetenschappen over het aanstellen van een groep aow-gerechtigde surveillanten. Collegevoorzitter Marjan Oudeman zegt dat de faculteit afwijkt van de regels zoals die op de UU gelden.

Studenten kennen ze misschien wel: de veelal grijze surveillanten tijdens tentamens. Na 1 juli zullen zij deze senioren bij Diergeneeskunde moeten missen. De aow-gerechtigde werknemers krijgen geen contract meer.

Dit is het gevolg van de nieuwe wet Werk en Zekerheid, beter bekend als de flexwet. De surveillanten die nu een nul-urencontract hebben, mogen alleen blijven als ze een vast contract krijgen. De faculteit Bètawetenschappen heeft  ze die gegeven, maar Diergeneeskunde gaat het contract van de senioren per 1 juli niet verlengen. De Universiteitsraad vindt het vreemd dat de faculteiten anders handelen en stelt er vragen over aan collegevoorzitter Marjan Oudeman.

Gewapend met een spandoek met de tekst ‘Zet de surveillant niet aan de kant’ komen dertien surveillanten tijdens deze commissievergadering ook vragen of collegevoorzitter Marjan Oudeman niet het hand over het hart wil strijken. Kan zij de faculteit Diergeneeskunde niet op andere gedachten brengen zodat de surveillanten, die vaak al zo'n tien tot vijftien jaar voor de UU werken, toch een contract krijgen?

Surveillant Tejo van Geffen die 31 jaar voor de UU heeft gewerkt en twaalf jaar lid is geweest van de U-raad, vraagt de collegevoorzitter namens de gehele groep “de zon der gerechtigheid” over de senioren te laten schijnen. Want zowel de faculteit Diergeneeskunde als het departement Farmacie is tevreden over hun werk als surveillant "en zoals u kunt zien zijn wij allemaal nog goed ter been en hebben geen hulp nodig van een rollator of scootmobiel", zo verklaart hij.

De collegevoorzitter antwoordt dat de kwaliteit van het werk van de senioren voor de universiteit niet ter discussie staat. De boosdoener is de nieuwe wet die de universiteit verplicht de surveillanten in vaste dienst te nemen. De UU, zo legt ze uit, geeft mensen die de aow-gerechtigde leeftijd hebben bereikt, geen vast contract meer. “Van deze universitaire regel wordt slechts bij uitzondering afgeweken. Bijvoorbeeld bij hoogleraren die nog een promovendus naar de promotie moeten begeleiden.”

Waarom de ene faculteit wél en de andere niet de universitaire regels volgt, is een kwestie van nader onderzoek, zegt Oudeman. “De faculteit Diergeneeskunde heeft in lijn met het universitair beleid gehandeld”, zegt ze. “De faculteit Bètawetenschappen opereert in strijd met de universitaire regels. Daar zullen we ze binnenkort over benaderen.”

De algemene regel is, zegt Oudeman, dat de universiteit aow-gerechtigden niet in dienst neemt om zo jong talent een kans op een vaste baan te geven. Bovendien vindt de UU de leeftijd van de aow-gerechtigden een risico. Op welk moment kan het contract dan nog ontbonden worden?

Van Geffen antwoordt hierop dat de oudere werknemers zelf goed weten wanneer het moment is aangebroken om te stoppen met surveilleren. "Er is in de afgelopen jaren altijd verloop geweest en dat zal ook zo blijven." Hij stelt daarom een sterfhuisconstructie voor: neem de huidige surveillanten in vaste dienst. Nieuwe surveillanten kunnen via een uitzendbureau worden ingehuurd. Hier wil de collegevoorzitter nog wel over nadenken.

Voor de surveillanten lijkt er nog een andere kleine kans te bestaan op het verkrijgen van een nieuw nul-uren contract. De onderhandelingen over een nieuwe cao die per 1 juli zou moeten ingaan en de regel bevat over de flexwet, zijn mislukt. Dat betekent dat de huidige cao van kracht blijft. Of de surveillanten hierdoor hun werk kunnen blijven doen, zal onderzocht worden.

De huidige groep surveillanten kan ook nog proberen om zich een half jaar nadat hun huidige contract is verlopen, te melden bij Topselect. Dit uitzendbureau gaat wellicht in de toekomst surveillanten leveren voor Diergeneeskunde.

Advertentie