UU neemt harde maatregelen tegen UVSV na undercoveruitzending Rambam

Afgelopen september heeft een redacteur van het Vpro-programma Rambam meegedaan aan de introductie van de UVSV en heeft daar beelden opgenomen. Een reportage daarvan wordt 11 januari uitgezonden. De UVSV heeft die beelden in december al mogen bekijken. Ze hebben toen een brief aan de leden gestuurd waarin staat dat ‘op basis van dit materiaal er voor ons geen aanwijzingen zijn om aan te nemen dat er grove overtredingen hebben plaatsgevonden’.

De vereniging zegt ook contact te hebben opgenomen met de universiteit, de hogeschool en de Adviescommissie Introductietijd Utrecht (AIU). Bij de universiteit gingen de alarmbellen direct af na dit nieuws. “Voor ons geldt dat de kennismakingstijd in Utrecht geen ontgroening mag zijn en dat aspirant studenten een veilig en prettig begin van de studie ervaren waarbij hun persoonlijke integriteit niet in het geding mag komen”, zegt een woordvoerder namens de rector Bert van der Zwaan.

De rector heeft net voor kerst zelf met de voorzitter van de Adviescommissie Introductietijd Utrecht de beelden van Rambam bekeken. Zijn conclusie was anders dan die van de UVSV. Volgens hem is er wel degelijk sprake van overtreding van de gedragscode  voor de kennismakingstijd die in 2003 voor het laatst is aangescherpt.

Zo is in de reportage te zien hoe iemand wordt gevoerd met een lepel en stelt een aspirant lid dat astmamedicijnen zijn afgepakt. Een ander meisje geeft aan dat zij bespuugd is. Voor de universiteit is dat voldoende om maatregelen te nemen. De vereniging wordt per direct de basissubsidie en de subsidie voor bestuursbeurzen stopgezet. Bovendien mogen ze niet meer meedoen met academische plechtigheden als de dies of de opening academisch jaar. De hogeschool en de AIU onderschrijven de maatregelen.

Op verzoek van de voorzitter van de AIU heeft de straf een tijdelijk karakter.  “De beelden zijn niet toereikend om in alle gevallen de toedracht van de zaak onomstotelijk vast te stellen”, legt rector Bert van der Zwaan uit. “Maar de beelden geven wel een heel naar beeld van de introductie.”

De vereniging krijgt nu de kans  een onderzoek te doen naar deze kennismakingstijd en wordt opgeroepen een plan te maken om de komende introductieperiode wel (controleerbaar) binnen de gedragscode te laten vallen.  

Dat de universiteit zo scherp reageert, komt onder meer omdat de verenigingen elk jaar de gedragscode in een bijeenkomst met de rector van universiteit en voorzitter van de hogeschool ondertekenen. “Ze geven hiermee aan hun verantwoordelijkheid te begrijpen en de verantwoordelijk te willen nemen voor een veilige kennismakingstijd”, aldus Van der Zwaan. Incidenten moeten gemeld worden aan de AIU. Deze onafhankelijke adviescommissie beoordeelt of sprake is van schending van de gedragscode en of de vereniging adequaat gereageerd heeft, bijvoorbeeld door een lid dat over de schreef is gegaan is te schorsen.

UPDATE:

De UVSV heeft een persverklaring op de site gezet.  Daarin zeggen ze begrip te hebben voor de beslissing van de universiteit en hogeschool. Het bestuur zegt waarde te hechten aan het naleven van de gedragscode.

Op dit moment onderzoeken ze de vermeende incidenten. Zodra dit onderzoek is afgerond zullen  de uitkomsten voorgelegd worden aan de universiteit, hogeschool en  de Adviescommissie Introductietijd Utrecht. De UVSV heeft er het volste vertrouwen in dat de banden met de universiteit en hogeschool weer zullen worden hersteld.

De verenigiing zegt bovendien veel geschrokken reacties ontvangen van de brutale wijze waarop het programma Rambam negen dagen de privacy van de vereniging en haar leden heeft geschonden.

Advertentie