UU onderzoekt nieuw onderwijscluster in binnenstad

Het pand Achter st. Pieter waar nu nog studentenverenigingen zijn gehuisvest. Foto's DUB

De UU wil de komende jaren werk maken van het verbeteren van de onderwijsruimten van de twee faculteiten. De huidige collegezalen in de binnenstad zijn vaak verouderd en verkeren in slechte staat. Bovendien wil de universiteit af van het oude schoolgebouw aan de Israëlslaan nabij stadion de Galgenwaard. Dat wordt al geruime tijd gehuurd van het UMC Utrecht.

De universiteit denkt er nu over om zo’n 1400 tot 1600 vierkante meter onderwijsruimte te creëren in universitaire panden aan Achter de Dom en Achter st. Pieter. Die locatie ligt precies tussen de Trans waar veel medewerkers van Geesteswetenschappen werken en het complex Achter St. Pieter 200 waar - na de lopende renovatie - medewerkers van de faculteit Rebo weer hun intrek nemen.achter de dom5.jpg

Als de plannen doorgang vinden zou dat betekenen dat de universitaire panden Achter de Dom 20 tot en met 24 gerenoveerd moeten worden. Op nummer 20 zijn nu nog de universiteitshoogleraren gevestigd, de overige twee panden staan leeg. Ook een woning aan Achter st. Pieter die is aangekocht door de UU wordt dan onderdeel van het onderwijscluster.

Daarnaast is het de vraag wat er met het Pnyx-gebouw Achter st. Pieter 25 moet gebeuren. Uiterlijk dit jaar zullen de studentenverenigingen het sterk verouderde pand verlaten en verhuizen naar De Uithof. De UU onderzoekt nu wat er met het gebouw in de toekomst mag en kan gebeuren. Hierbij worden alle scenario’s onderzocht, zowel renovatie als sloop/nieuwbouw.

Het Pnyx-pand staat in het historische hart van Utrecht, maar heeft zelf geen monumentale status. Wel is het duidelijk dat een mogelijk nieuw gebouw niet veel hoger mag zijn dan het huidige. Ook bevinden zich onder het pand nog overblijfselen van oude werfkelders. De vraag is of die ook mogen worden verwijderd.

Fietsverkeer stroomlijnen
Ook wordt onderzocht op welke manier het binnenterrein de verschillende panden met elkaar kan verbinden en of dat ook een rol kan spelen bij het stroomlijnen van het verwachte fietsverkeer. Zo wordt er bekeken of er een fietskelder gebouwd kan worden die uitkomt op het binnenterrein.

Eind maart verwacht de UU de uitkomsten van de haalbaarheidsstudie te hebben. De slechte status van de Utrechtse werven en grachten moet daarin worden meegewogen. Zware voertuigen mogen er niet overheen rijden, wat bouwwerkzaamheden lastiger maakt.

De directie Vastgoed & Campus houdt overigens nog een slag om de arm voor de precieze bestemming van de nieuwe gebouwen. Een onderwijsfunctie ligt het meest voor de hand, maar dat zou nog kunnen veranderen. Dit is afhankelijk van het ‘integraal huisvestingsplan’ waar de faculteiten Geesteswetenschappen en Rebo samen met de Universiteitsbibliotheek aan werken.

De faculteiten hebben van de universiteit in het kader van het vernieuwde huisvestingsplan de opdracht gekregen minder vierkante meters te gaan gebruiken, maar willen graag dat alle onderdelen toch in de binnenstad kunnen blijven. Bij het leggen van die nieuwe puzzel zouden er nog alternatieve bestemmingen voor het cluster tussen Achter st. Pieter en Achter de Dom op tafel kunnen komen.

Advertentie