UU op de goede weg met gehandicapt personeel

DUB interviewde vorig jaar Ferrell de Zinger, werkzaam bij de faculteit Diergeneeskunde. Hier met leidinggevende Christa Hendriksen. Foto: Bas Niemans

In het kader van de participatiewet beloofden de Nederlandse universiteiten voor 2023 1200 voltijdsbanen van 25, 5 uur te hebben gecreëerd voor arbeidsgehandicapten. Als grootste universiteit moet de UU daarvan 140 voor haar rekening nemen.

Tot nu toe berichtte DUB dat een speciaal projectteam veel moeite had om faculteiten en diensten ertoe te verleiden om mensen met een handicap een kans te geven. Veel leidinggevenden lijken het risico niet aan te durven, ondanks dat de banen 100 procent vergoed worden vanuit de universitaire arbeidsvoorwaardengelden.

Een extra uitdaging voor universiteiten is dat logistieke diensten zoals de catering en de schoonmaak veelal worden uitbesteed. Arbeidsgehandicapten die daarin werkzaam zijn, tellen niet mee voor het aantal werkplekken waarvoor de UU moet zorgen.

Verschil tussen faculteiten
De laatste cijfers geven een bemoedigender beeld. Op dit moment heeft de universiteit 53 medewerkers in dienst die onder de criteria vallen, goed voor 36,6 voltijdsbanen. De doelstelling voor het einde van 2017 is 51 voltijdsbanen. “We hebben de achterstand nog niet helemaal ingehaald, maar we zijn wel op de goede weg”, zegt projectmedewerker implementatie participatiewet Marileen Reinders.

Overigens laten de cijfers grote verschillen tussen faculteiten en diensten zien. De faculteit Bètawetenschappen doet het verreweg het best. De bèta’s zitten nu al boven het target dat voor 2017 was vastgesteld voor hun faculteit. Vooral de faculteiten Rebo en Diergeneeskunde blijven nog iets achter. Zij halen nog niet de helft van de doelstelling. Reinders: “Maar ook daar lijkt iedereen nu te beseffen dat er werk aan de winkel is.”

Als werkgevers het quotumpercentage niet halen krijgen ze een boete. Voor elke arbeidsgehandicapte die werkgevers te weinig in dienst hebben, moeten ze in 2020 vijfduizend euro betalen.

Uit een masterscriptie van een student Strategisch Human Resource Management bleek deze zomer dat het werk en de aanwezigheid van arbeidsgehandicapten binnen de UU als zeer positief wordt ervaren door collega’s en leidinggevenden. De nieuwe medewerker is volgens de respondenten niet alleen “nooit ziek” en “zeer nauwkeurig”, maar heeft ook relatief weinig begeleiding nodig. Bovendien levert de arbeidsgehandicapte een positieve bijdrage aan het werkklimaat op een afdeling.

Niet echt vlotten
De universiteiten blijken het nu overigens minder slecht te doen dan andere overheidswerkgevers. In 2025 moeten overheidswerkgevers 25000 mensen met een arbeidsbeperking aan een baan hebben geholpen, maar het wil nog niet echt vlotten. Eind vorig jaar hadden er volgens het Sociaal Akkoord 6500 arbeidsgehandicapten in dienst moeten zijn, maar het waren er maar liefst 3000 minder.

Twee weken geleden stuurde demissionair staatssecretaris Jetta Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (PvdA) een brief naar de Tweede Kamer waarin ze haar teleurstelling uit. Zo schiet het niet op met de “inclusieve arbeidsmarkt”, klaagt ze.

In het bedrijfsleven gaat het veel beter met het aannemen van arbeidsgehandicapten: daar waren er eind 2016 al 19.000 bijgekomen, 5000 meer dan nodig was.

Advertentie