UU overweegt contract cateraar Sodexo te verlengen

De universiteit is met cateraar Sodexo in gesprek over een verlenging van het contract. Deze zomer loopt het contract af en zou de UU kunnen overstappen op een andere uitbater van de universitaire restaurants.

Vijf jaar geleden werden de kantines van de universiteit nog gerund door het Facilitair Service Centrum (FSC). Het personeel dat in de verschillende restaurants werkte, was in dienst van de universiteit. Omdat de kantines verlies maakten en de UU catering niet onder het primaire proces van onderzoek of onderwijs valt, werd de catering uitbesteed.

Cateraar Sodexo won in 2012 de Europese aanbesteding. Zij kreeg een contract voor een periode van vijf jaar met de mogelijkheid om het contract drie keer met een jaar te verlengen. Ook nam de cateraar het UU-personeel over. Voor hen kwam een sociaal plan om onder meer het verlies in inkoment te compenseren en ze de mogelijkheid te bieden te blijven werken in een universitaire kantine. De personeelsleden mochten hetzelfde aantal uren blijven werken als in de tijd dat ze in dienst van de UU waren.

De vijf jaar zijn nu bijna om en bekijkt de UU de mogelijkheden om het contract met Sodexo te verlengen. De universiteit heeft een aantal nieuwe wensen geformuleerd na gesprekken en klanttevredenheidsonderzoeken met medewerkers en studenten. Hierover vinden nu onderhandelingen plaats. “Een paar belangrijke punten zijn duurzaam eten, regionale betrokkenheid en een meer horeca-achtige manier van werken”, zegt Merijn Smelt die namens de UU betrokken is bij de contractonderhandelingen met Sodexo. “Met een verandering op deze gebieden verwachten wij een hogere klanttevredenheid.”

Volgens Smelt heeft Sodexo al een aantal grote ontwikkelingen doorgemaakt die aansluiten op de wensen van de UU. Zo zijn er sinds kort duurzame lunches te bestellen voor bijeenkomsten. Ook verrast Sodexo in het Educatorium de gasten regelmatig op nieuwe producten en is het aanbod in de Dining Hall van UCU door Sodexo gemoderniseerd, zegt Smelt, wat tot een grotere klanttevredenheid heeft geleid.

Een ander positief punt noemt Smelt dat Sodexo in restaurant het Educatorium regelmatig samenwerkt met Green Office. “Begin februari organiseerden zij de Food Print Experience. Die week was er extra veel aandacht voor duurzaam en veganistisch eten waarbij lokale producenten betrokken waren.” Daarbij werkt Sodexo sinds kort nauw samen met de food trucks die bij de Vagant in De Uithof staan. 

“Sodexo speelt goed in op de gewenste verbeteringen en daarom zijn we in gesprek over een mogelijke contractverlenging. Mochten we daartoe overgaan, dan gebruiken we de komende periode om ook andere verbeteringen door te voeren en gaan we ons voorbereiden op een volgende aanbesteding”, zegt Smelt.

Voor het voormalige kantinepersoneel van de UU dat bij Sodexo werkt, loopt deze zomer het sociaal plan af. Bronnen beweren dat Sodexo oud-UU’ers die fulltime werken, dwingt een contract te tekenen met minder uren. Volgens Rob Steenhoek, client relationship manager van Sodexo bij de UU, klopt dat verhaal niet. “We hebben regelmatig gesprekken met onze medewerkers en daar kan het aantal uren onderwerp van gesprek zijn. Mocht het aantal uren in een contract verminderen, dan gebeurt dat op vrijwillige basis. Bovendien adviseren wij medewerkers in dergelijke gevallen om juridisch advies in te winnen over mogelijke gevolgen van zo’n verandering. Daarnaast houden wij ons natuurlijk aan de rechten en plichten uit onze cao.”

Volgens Merijn Smelt van de UU heeft het aflopen van het sociaal plan niets te maken met de contractgesprekken tussen Sodexo en de oud-UU’ers. “Het stond Sodexo altijd al vrij om met medewerkers te onderhandelen over het aantal uren of de werklocatie.”

Advertentie