UU wil graag meer studenten Natuurkunde en Scheikunde. Foto DUB

UU overweegt tweede brede Engelstalige bèta-bachelor

Body: 

De faculteit Bètawetenschappen onderzoekt de mogelijkheid van een nieuwe Engelstalige brede bachelor. Die moet er onder meer voor gaan zorgen dat het aantal Utrechtse studenten op het gebied van de natuurkunde en anorganische scheikunde toeneemt Over drie jaar zijn er mogelijk twee brede Engelstalige bètabachelors naast de Nederlandstalige disciplinaire opleidingen.

Read in English

Volgens de faculteit is de nieuwe opleiding nodig omdat de UU de komende vier jaar een kwart meer studenten in de natuurkunde en scheikunde wil trekken. In het sectorplan Bèta en Techniek dat de universiteiten vorig jaar opstelden, doet de Utrechtse bètafaculteit die belofte. Dat plan diende als basis voor een extra jaarlijkse impuls vanuit het Rijk van 60 miljoen euro.

De gedachte aan Engelstalige Utrechtse bachelor in de natural sciences bestond al langer. Een verkenningscommissie kwam onlangs met een voorstel dat zich vooral richtte op samenwerking tussen natuurkunde, informatica en wiskunde. Het faculteitsbestuur steunt de ideeën, maar wil met het oog op de sectorafspraken ook dat de nieuwe opleiding de instroom in de Scheikundemaster Nanomaterials gaat vergroten.

Het aantal nieuwe studenten van de Utrechtse faculteit nam dit jaar toe van 1267 naar 1323, maar deze groei zit vooral bij de informatica- en informatiekundeopleidingen. Op dit moment laten de Utrechtse bèta-opleidingen Natuurkunde en Scheikunde geen structurele stijging zien. De inschrijfcijfers schommelen enigszins. Dit jaar waren er 128 nieuwe scheikundestudenten en 126 nieuwe natuurkundestudenten. Dat moeten er respectievelijk 170 en 153 worden.

De faculteit mikt op 2023 als startdatum voor de nieuwe opleiding. Volgens vice-decaan Gerard Barkema zullen er geen gevolgen zijn voor de huidige disciplinaire Nederlandstalige opleidingen. “Natuurlijk zullen geïnteresseerde studenten gaan twijfelen tussen opleidingen, maar we kijken vooral naar andere doelgroepen: studenten die graag een brede opleiding volgen, studenten die graag een Engelstalige opleiding volgen na hun tweetalige vwo en internationale studenten.”

Eerder besloot de bètafaculteit al een brede Engelstalige bachelor in de lifesciences te beginnen. Deze opleiding Molecular and Biophysical Life Sciences moet de opvolger worden van de Nederlandstalige track die studenten Biologie en Scheikunde nu nog volgen. De aanvraag ligt ter goedkeuring bij de minister. De hoop is dat de eerste studenten in september 2021 kunnen beginnen.

Brede multidisciplinair opgezette bacheloropleidingen passen in de UU-strategie, zo bleek eerder dit jaar nog eens uit de eerste aanzetten voor het nieuwe strategische plan. Het universitaire standpunt van de universiteit wat Engelstaligheid betreft luidt echter dat bacheloropleidingen in principe Nederlandstalig zouden moeten zijn, tenzij de discipline zelf of de arbeidsmarkt expliciet om Engelstaligheid vraagt. Barkema ziet wat dat betreft weinig problemen: “Onze Nederlandstalige opleidingen blijven bovendien gewoon bestaan. We bieden alleen een extra optie.”

Facebook Twitter Whatsapp Mail