UU-scriptieprijs voor Chileense wetenschapsfilosoof

Pablo Acuña Luongo ontvangt de scriptieprijs 2012-2013 uit handen van rector Bert van der Zwaan.

De scriptieprijs 2013 is gewonnen door wetenschapsfilosoof Pablo Acuña Luongo. Zijn masterscriptie is volgens de jury geschreven “in een heldere en boeiende stijl” en “leest als een roman”.

Acuña Luongo ontving zijn prijs (1500 euro en een oorkonde) tijdens de opening van het academisch jaar in de Domkerk. Zijn scriptie (pdf), een studie naar de theorieën van Einstein en Lorent, viel in de smaak van de jury, die Acuña Luongo roemde (.doc) om zijn kennis van zowel natuurkunde als wetenschapsfilosofie.

Acuña Luongo volgde, na een bacheloropleiding in zijn geboorteland Chili, de master Philosophy of Science aan de Universiteit Utrecht. Momenteel is hij als promovendus verbonden aan de UU.

De Universiteit Utrecht reikt ieder jaar de universitaire scriptieprijs uit bij de opening van het academisch jaar. Dit jaar kreeg de jury 19 masterscripties voorgelegd die tenminste het eindcijfer 8,5 hadden behaald.

Studenten Wouter Witvoet (BA Informatiekunde) en Anne Marie Droste (BA Bestuur- & Organisatiewetenschappen & BA Natuur- en Innovatiewetenschappen) vielen maandagmiddag ook in de prijzen. Witvoet en Droste wonnen samen de bijzondere verdienstenprijs voor studenten die iets bijzonders buiten hun studie hebben georganiseerd.

Witvoet en Droste (foto onder) zijn heel actief buiten hun studie, en de jury kwam dan ook ruimte tekort om alle extracurriculaire activiteiten op te sommen. De jury prees (.doc) in het bijzonder de internationale activiteiten van de twee studenten. Witvoet en Droste zitten samen in het eerste studentbestuur van de Netherlands-Asia Honours Summer School (NAHSS) en leiden daarnaast de stichting Beyond West, die onder meer een reis naar Noord-Korea organiseerde

Advertentie