UU start pilot: studenten gaan prettige sfeer in collegezalen controleren

Foto: DUB

Dit voorjaar zal een groep studenten getraind worden in het beoordelen van situaties waarin mogelijk sprake is van gedrag of uitingen waaraan aanstoot genomen kan worden. Het kan daarbij bijvoorbeeld gaan om minder respectvolle manieren van discussiëren of spreken, het buitensluiten van (mede-)studenten in groepsprocessen of het aanbieden van gevoelige collegestof.

De getrainde studenten gaan aankomend collegejaar aan de slag en schuiven aan bij hoorcolleges en werkgroepen. Ook zullen de “secret satisfaction agents”, zoals ze al worden aangeduid, aanwezig zijn tijdens online colleges. Waar mogelijk opereren de studenten incognito, maar ze kunnen zich zo nodig ook kenbaar maken als student-controleur.

De studenten gaan tijdens hun steekproeven beoordelen of studenten en docenten zich houden aan de universitaire gedragsregels. Na afloop zullen zij overtreders aanspreken en uitleg geven over het belang van een harmonieus leerklimaat. De bevindingen zullen worden opgenomen in de cursusevaluaties. Ernstige schendingen kunnen worden gemeld bij de universitaire vertrouwenspersonen.

Het initiatief maakt deel uit van het project ‘Happy University’ waarmee de UU alle studenten de garantie wil geven dat zij in Utrecht ‘een sociaal veilige leeromgeving’ aantreffen. Vooralsnog gaat het om een pilot van een jaar, die vooral is bedoeld om het bewustzijn binnen de universitaire gemeenschap van het belang van prettige omgangsvormen te vergroten.

Projectleider Robin Op de Kast, die speciaal voor dit project is aangenomen, heeft goede hoop dat er meerjarige financiering komt. In dat geval kunnen er na de pilotfase ook meer dwingende maatregelen worden opgelegd aan studenten en medewerkers die over de schreef gaan, denkt zij. “Dan kun je in eerste instantie denken aan verplichte deelname aan een van onze bewustwordingscursussen en -trajecten, maar soms zal er misschien meer nodig zijn.”

Op de Kast zegt dat er in eerste instantie zo’n twintig studenten worden geselecteerd voor de pool studenten. “Van kandidaten verwachten we dat ze een goede sociale antenne hebben”, zegt ze. “Maar een goed gevoel voor humor is ook niet weg.”

Aankomende vrijdag vindt een eerste informatiebijeenkomst plaats voor geïnteresseerde studenten. Daar zal meer uitleg gegeven worden over de trainingen die je als “secret satisfaction agent” krijgt. Daarbij gaat het onder meer om de training ‘omgaan met agressie’. Ook de (financiële) vergoeding komt ter sprake. Studenten zullen via Topselect worden betaald en ontvangen 11 euro per uur en een UU Hoodie met extra grote capuchon. Heb je interesse of wil je meer weten? Mail naar: happystudents@uu.nl. Berichten zullen niet beantwoord worden. Dit was een 1 april-grap.

 

Tags: 1 april

Advertentie