UU stopt deelname aan Culturele Barometer

Foto: Flickr

Het College van Bestuur (CvB) geeft twee redenen  (bericht intranet) om te stoppen met de culturele barometer wat meer zicht zou moeten geven op de culturele diversiteit van haar personeelsbestand. Voor dit project zouden gegevens van personeelsleden worden gekoppeld aan gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

De eerste reden is dat het draagvlak voor deelname aan de barometer ontbreekt nu de Universiteitsraad een negatief advies heeft gegeven. Steun van de raad vindt het CvB onmisbaar. 

Als tweede reden voert het bestuur aan dat het CBS vorige week aangaf geen onderscheid meer te willen maken tussen westers en niet-westerse herkomst van mensen.  “Als het CBS zelf zegt dat het indelen van mensen in deze categorieën te beladen is en ze zelf bezig zijn met discutabele dingen, dan moeten we stoppen”, zo lichtte rector Henk Kummeling maandag toe in de vergadering met de Universiteitsraad.

Nieuwe opzet
Het bestuur wil nu met de Universiteitsraad in gesprek om te onderzoeken welke instrumenten en categorieën wel gehanteerd kunnen worden om de diversiteit van het personeelsbestand te meten. De rector zei ook dat de universiteit in overleg met de andere deelnemende universiteiten (UvA, VU, Leiden en Rotterdam) en de medezeggenschap zo snel mogelijk met een ander voorstel wil komen om de Culturele Barometer weer op te pakken.

Overigens verwerpt het College van Bestuur wel veel van de bezwaren die de Universiteitsraad aandraagt. Zo zouden de ‘privacy issues’, zoals de keuze voor een systeem van afmelden in plaats van aanmelden en het risico op verkeerd gebruik van de gegevens, zijn opgelost of gerepareerd kunnen worden.

Het bestuur wijst verder op het strategie- en actieplan van het programma Equality, Diversity & Inclusion waarover in september met de Universiteitsraad gesproken is en waarin de deelname aan de Culturele Barometer al wordt genoemd. De rector schrijft verder dat de deelname aan de barometer een wetenschappelijke attitude weerspiegelt bij het verkennen van problematiek en vormgeven van beleid. Ook is migratie-achtergrond volgens hem niet de enige dimensie van diversiteit waarop gemonitord gaat worden.

Vervolgbrief
De Universiteitsraad gaf maandag aan blij te zijn met het besluit om te stoppen met de Culturele Barometer en is bereid constructief mee te denken over een andere opzet van zo'n barometer om de diversiteit te monitoren en daar beleid op te voeren.

Alle medewerkers  krijgen van de universiteit een vervolgbrief met uitleg. Aan de UU hadden 430 mensen aangegeven dat hun gegevens niet doorgespeeld mochten worden.

Tags: Diversiteit

Advertentie