UU-student in het buitenland

Een tijdje in het buitenland werken of studeren. Hoe is het om je studentenkamer te verlaten voor een campus in Wales of Lund, een stage in Berlijn of onderzoek in Florence. Deze week start DUB met een reeks columns van UU-studenten in het buitenland.

UU-studenten Anne Rietveld, Paula Dubbink, Thijs Kuipers en Emilie van Brummelen zijn alle vier het avontuur aangegaan en naar het buitenland vertrokken. Rechtenstudent Anne zit in Wales, Paula is na haar afstuderen aan University College Utrecht een master gaan doen in Lund. Masterstudent Farmacie Emilie loopt stage in Berlijn en Thijs is na het behalen van zijn mastertitel onderzoek gaan doen in Florence. Zij schrijven om beurten een column over hun avonturen. Anne bijt het spits af.

Hoeveel studenten van de Universiteit Utrecht jaarlijks de grens overgaan, is moeilijk te zeggen, weet Andrea van der Weiden, plaatsvervangend Hoofd Studentzaken & International Office. Centrale registratie via Osiris waar vele studentgegevens worden bijgehouden, vindt “helaas nog niet altijd plaats. Gelukkig lijkt dit wel steeds beter te gaan, zeker nu sinds vorig jaar stages en onderzoek in het buitenland in Osiris kunnen worden vastgelegd.”

Er zijn vele manieren waarop studenten hun buitenlandverblijf kunnen regelen. Soms regelt de universiteit het contact met de instelling in het buitenland, soms de faculteit of opleiding. Het komt ook wel voor dat hoogleraren een plek in het buitenland regelen voor één van hun studenten.

De meest voorkomende wijze om een tijdje te studeren over de grens, is via uitwisselingscontracten (pdf met contacten van de universiteit, faculteiten hebben vaak nog andere contacten). In het kader hiervan stelt de universiteit, faculteit of opleiding een aantal plaatsen beschikbaar voor buitenlandse studenten van partneruniversiteiten. Eenzelfde aantal Utrechtse studenten kan dan studeren bij de partners.

“Op dit moment gaat het om ongeveer 650 tot 700 Utrechtse studenten die dit collegejaar naar het buitenland gaan. Studenten van de faculteit Geneeskunde zijn hier niet in meegeteld. Maar ook zij gaan naar het buitenland via speciale programma’s.” Zo’n 850 buitenlandse studenten komt via uitwisselingsprogramma’s naar Utrecht.

Op 15 januari sloot de eerste ronde van aanmelding voor studenten die een half jaar of jaar in het buitenland willen studeren. Zuid-Europese landen zijn populair. maar de voorkeur van de meeste studenten gaat uit naar landen waar colleges in het Engels worden gegeven. En dan met name Groot-Brittannië en de Verenigde Staten.

“We weten nu al dat we voor populaire bestemmingen moeten gaan selecteren. Alle studenten die aan de voorwaarden voldoen, kunnen naar het buitenland, maar niet iedereen komt op de plek van de eerste keuze terecht." Studenten, zo staat in de voorwaarden, moeten daarom ook drie universiteiten opgeven. Voor het einde van de maand weten de meeste studenten wat voor kleren ze in hun koffer moeten stoppen. Ook wordt dan bekend gemaakt welke universiteiten nog plaats hebben voor een Utrechtse student.

Van der Weiden raadt studenten aan zich ruim een jaar van te voren te oriënteren op een buitenlandverblijf. “Je moet weten wat de voorwaarden voor een uitwisseling zijn, hoe een buitenlandverblijf past in je studie en in je rooster en bijvoorbeeld hoeveel geld je nodig hebt.”

Advertentie