UU-studenten presenteren documentaire over luistertaal

Het maken van de documentaire maakte onderdeel uit van de themadag over luistertaal van het Humanities College, de honoursopleiding  van de faculteit Geesteswetenschappen. Op deze dag waren in Drift 25 onder meer taalwetenschappers Jan ten Thije van de UU en Leonie Cornips van het Meertensinstituut Amsterdam aanwezig om te spreken over luistertaal.

De documentaire is gemaakt in opdracht van de Nederlandse Taalunie om om meer bekendheid te geven aan het aan het begrip luistertaal, zegt studente Jolien van Hekke die meewerkte aan de documentaire. Ze legt uit dat luistertaal een vorm van communicatie is tussen mensen die elkaars taal niet spreken, maar er genoeg van kennen om elkaar tóch te kunnen verstaan. Er zijn veel situaties waarin het gebruik van luistertaal denkbaar is: van onderlinge gesprekjes binnen meertalige gezinnen tot besluitvorming op internationaal topniveau. Het begrip is niet nieuw, maar de interesse ervoor wel.

Jolien: “Voordat we de documentaire konden maken, hebben we eerst onderzoek gedaan, interviews afgenomen en het script geschreven. Het enige wat we hebben uitbesteed is het filmen en bewerken van de documentaire.” De documentaire gaat waarschijnlijk gebruikt worden voor een universitaire cursus met veel buitenlandse studenten ter illustratie van het begrip luistertaal én bij cursussen over interculturele communicatie.

“Ik denk dat luistertaal ook zeker voor studenten mogelijkheden biedt”, zegt Jolien. “Luistertaal kan de drempel van communiceren met anderstaligen verlagen, wanneer een student bijvoorbeeld samenwerkt met studenten die een andere taal spreken, zouden ze door gebruik te maken van luistertaal eenvoudig met elkaar kunnen communiceren”, zegt Jolien. Een bekende recente toepassing is bijvoorbeeld bij het grensoverschrijdend samenwerkingsverband Euregio Rijn-Waal in Kleef waar de Nederlanders Nederlands spreken en de Duitsers Duits. Er is recent onderzoek gedaan door de Europese Commissie om te onderzoeken in hoeverre luistertaal bijvoorbeeld de inzet van tolken kan terugbrengen. Verder is luistertaal nu voornamelijk nog iets wat spontaan gebeurt in bijvoorbeeld supermarkten in grensregio's of tijdens een vakantie in het buitenland.

Lees meer over luistertaal in het artikel van de honoursstudenten op Taalschrift.org.

Advertentie