UU-studenten sterven in plas olie

Met een zogeheten Die-in op Vredenburg wil Fossil Free Utrecht University de UU vragen alleen nog zaken te doen met echt duurzame bedrijven. Ook zouden ze graag Teach-ins geven tijdens colleges, maar dat ziet het UU-bestuur niet echt zitten.

Mens en dier verdrinken in een plas olie. Dat is wat de actievoerende UU-studenten op het Utrechtse Vredenburg uitbeelden. De vrijdagmarkt is in volle gang. Mensen lopen de studenten verwonderd voorbij. Een enkeling stopt en tekent de petitie voor een fossiel-vrij Utrecht en een fossiel-vrije universiteit.

De Utrechtse actiegroep is nog klein; ze zijn met ongeveer tien studenten van de UU en maken onderdeel uit van de de Fossil Free Municipality Group en de mondiale organisatie 350.org. Samen proberen zij een mondiale klimaatbeweging op gang te brengen die de uitstoot van kooldioxide (CO2) wil terugdringen. Inmiddels zijn zij in 188 landen actief.

Desinvesteren moet oliemaatschappijen op de knieën brengen
Vandaag en morgen zijn in verschillende landen actiedagen op touw gezet. Morgen – zaterdag 14 februari - is de landelijke actiedag in Amsterdam onder de naam Global Divestment Day. Vandaag zijn in diverse steden lokale acties, zoals de Die-In in Utrecht.

De Global Divestment Day wil allerlei instanties bewegen niet meer te investeren in bedrijven die handelen in fossiele brandstoffen zoals oliemaatschappijen. Deze bedrijven zo zeggen de actievoerders, hebben alleen een winstoogmerk en bekommeren zich niet om de opwarming van de aarde.

Maar wat de actievoerders ook beogen, is om druk uit te oefenen op instanties die investeren in bijvoorbeeld oliemaatschappijen. “Bijvoorbeeld het pensioenfonds ABP waarbij de universiteit is aangesloten. Daardoor draagt mijn collegegeld indirect bij aan het opwarmen van de aarde, en dat wil ik niet”, zegt masterstudent Mediastudies Eleonora die de actie in Utrecht coördineert.

Utrechtse actiegroep heeft bewustwording van studenten tot doel

Reactie van het College van Bestuur op Fossil Free University:

"Fossil Free Utrecht University geeft aan dat de universiteit afstand moet nemen van het ABP pensioenfonds, omdat het investeert in fossiele brandstoffen."

"De Universiteit Utrecht is door wetgeving verbonden aan het ABP als pensioenfonds. Ons belang als werkgever is een zo goed mogelijk pensioen voor al onze werknemers, de verantwoordelijkheid om dat te realiseren ligt bij het ABP. Vanwege het belang van duurzaamheid, maar ook om de beste rendementen te behalen, geeft het ABP zelf aan dat zij bedrijven aanspreken op het reduceren van fossiele brandstof en zoeken zij naar rendabele investeringen in duurzame energie. Wij ondersteunen het ABP van harte bij het vinden van dit soort projecten." 

Actie aan de UU
"Het staat medewerkers en studenten vrij om bij het ABP aan te geven dat het afstand moet nemen van investeringen in fossiele brandstoffen en om dit standpunt elders uit te dragen, maar de universiteit vindt het niet wenselijk dat docenten van de universiteit tijdens colleges tijd inruimen om de boodschap van Fossil Free Utrecht University uit te dragen."

"De Utrechtse actie op Vredenburg is vooral bedoeld om studenten bewust te maken, zegt Eleonora. “De meeste studenten staan er niet zo bij stil waar hun collegegeld allemaal aan bijdraagt. Dat weten wij ook niet precies en daarom vragen we het College van Bestuur met wie de UU allemaal zaken doet. Zitten daar bedrijven tussen die het niet zo nauw nemen met duurzaamheid, dan willen wij dat het universiteitsbestuur geen geld meer in die bedrijven stopt - desinvesteren dus.”

Als voorbeeld noemt Eleonara het pensioenfonds ABP waar alle medewerkers van de UU verplicht sparen voor hun oude dag. “Het ABP investeert bijvoorbeeld in Shell, een bedrijf dat geld verdient met het verkopen van fossiele brandstoffen en een bedrijf dat dus bijdraagt aan de klimaatverandering.”

De studenten hopen dat ze tijdens colleges van de UU ook een korte teach-in mogen geven. “We gaan geen actie voeren in de collegezaal. We willen de studenten alleen informeren. Ze vertellen hoe het staat met de klimaatverandering en wat we daar tegen kunnen doen, zoals het niet investeren in oliemaatschappijen.”

De groep actievoerders die nu uit zo’n tien studenten bestaat, hoopt te groeien, zegt Eleonora. “We zijn nog niet zo lang bezig. We zoeken ook naar manieren om samen te werken met andere groepen aan de universiteit die streven naar een duurzame universiteit. Zoals met de Green Office. Wij werken wel op een andere manier, maar er zijn mogelijk acties waar we wel samen kunnen optrekken.”

Behalve op Vredenburg is er ook online een petitie te tekenen om de universiteit te bewegen alleen nog met duurzame bedrijven samen te werken.

Onder medewerkers van de UU circuleert de ABPfossielvrij-petitie. Wie deze petitie ondertekent, vraagt het pensioenfonds te stoppen met investeren in bedrijven die geld verdienen met het verkopen van fossiele brandstoffen.

Advertentie