UU studenten willen betere klachtenprocedure ongewenst gedrag

Foto: Shutterstock

“Wij krijgen vanuit verschillende faculteiten het signaal dat er misstanden zijn rondom de klachtenprocedure”, vertelt Veronique Stokkers, studentlid van de faculteitsraad Sociale Wetenschappen. “Voor klagers is de drempel hoog. Ze krijgen vaak te horen dat ze ‘goed moeten nadenken over de gevolgen wanneer ze met een klacht komen’. Daarnaast is de vraag hoe onafhankelijk de universitaire klachten commissie is en in hoeverre het bestuur de adviezen naast zich neer kan leggen.”

Voor elf studenten (waarvan drie oud-studenten) was dat de reden een eigen actiegroep op te richten. Dit bevestigt wat ook uit het onderzoek uit 2019 kwam van het Landelijk Netwerk Vrouwelijke Hoogleraren. Daarin stond dat er op universiteit veel problemen zijn met seksueel ongewenst gedrag en intimadatie op de werkvloer. Bovendien was duidelijk dat veel vrouwen hun klachten niet durfden te uiten.

Eigen onderzoek
De Actiegroep heeft nu een enquête opgesteld waarbij ze wil weten of meer mensen de klachten rondom de meldprocedure herkennen. Via dit onderzoek kunnen studenten en medewerkers van de UU anoniem hun ervaringen delen.  Hoe serieus ben je genomen?, Mag je vrijuit praten over je klacht? Voelde je je geïntimideerd om te zwijgen? Wat waren de gevolgen voor de klager en degene die is aangeklaagd? Dit soort vragen zitten in de enquête verwerkt.

Ook de Universiteitsraadsleden Tom Buster en Loes van der Woerdt zijn bij dit onderzoek betrokken. Zij hebben in de Universiteitsraad van 8 december vragen aan het bestuur voorgelegd over de klachtenprocedure aan de UU. “Waarom is in de procedure niet duidelijk wat precies de rol is van de klachtencommissie? Het bestuur neemt het besluit en vraagt daarbij advies aan Juridische Zaken, maar dat staat nergens vermeld”, stelde raadslid Tom Buster tijdens de U-Raad vergadering.

Gedwongen vertrek hoogleraar
Eén van de zaken waarbij de klachtenprocedure onder vuur ligt, is de procedure en afhandeling van het gedwongen vertrek van een hoogleraar bij Geesteswetenschappen waar DUB vandaag een uitgebreide analyse over publiceerde. Beide klagers zeggen in dat artikel alle studenten en medewerkers met klem af te raden een klacht in te dienen, zolang er geen radicale veranderingen plaatsvinden. “Ik hoopte dat mijn spreken tot een veiliger werk- en studieklimaat voor vrouwen zou leiden”, stelt één van de twee klagers. “Ik weet nu dat dat ijdele hoop was.”

Ook de hoogleraar is niet tevreden. “Ik zou er geen moeite mee hebben gehad als de universiteit mij had gestraft op basis van een faire en heldere procedure. Maar in het licht van wat mij is gevraagd en hoe er met getuigenverklaringen is omgegaan, kan ik alleen maar verbaasd zijn over de adviezen die de klachtencommissie heeft gegeven.”

Commissie neemt procedure onder de loep
Het College van Bestuur heeft zelf al aangegeven, mede naar aanleiding van de zaak waar DUB over schrijft, de meldprocedure nog eens tegen het licht te houden. Een commissie met Rebo-hoogleraar Eddy Bauw en het bureau Bing moet in januari met adviezen komen. Collegevoorzitter Anton Pijpers zegt in het DUB-artikel dat hij het betreurt dat de afkeurende geluiden medewerkers kunnen afschrikken om zelf klachten in te dienen. “Dat zou de slechtste uitkomst zijn.”

Ook rector Henk Kummeling hoopt dat de commissie met voorstellen komt over de samenstelling van een klachtencommissie, de procedure die nu gevolgd wordt en de afhandeling van het bestuur. Hij wijst er wel op dat het wettelijk zo is dat het bestuur de beslissing neemt en daarmee kan afwijken van het advies van de commissie. Daar wordt standaard de hulp van juridische zaken bij ingeroepen. “Wij gaan niet het advies over doen, maar kijken met name of de procedure goed is verlopen en er steekhoudende argumenten wordt genoemd.”

In de Uraadsvergadering is toegezegd dat de studenten uit de Universiteitsraad die betrokken zijn bij de Actiegroep met de commissie zullen gaan praten om hun bezwaren kenbaar te maken.
 

Meedoen aan het onderzoek van de Actiegroep kan door deze  vragenlijst in te vullen.

Advertentie