UU teleurgesteld over beslissing gemeente dat Akwaglot weg moet uit de Singel

Foto: DUB

In de zomer van 2021 werd in de Utrechtse Singel in korte tijd een houten kunstwerk gebouwd met de naam Akwaglot. Het is een drijvend kunstwerk speciaal gemaakt voor het lustrum van de UU en het UMC Utrecht. Het was bedoeld als ontmoetingsplek tussen stadsbewoners en universiteit en zou tot december 2021 in het water mogen blijven liggen.

Er werd in het najaar een verlenging van een jaar aangevraagd. Het platform zou dan kunnen aansluiten bij het 900 jarig bestaan van het Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden en de gemeente Utrecht.

Geen formaliteit
Het was al direct duidelijk dat het krijgen van deze verlenging geen formaliteit zou zijn. Op het kunstwerk kwam aardig wat kritiek. Het zou lelijk zijn en het organiseren van activiteiten zou onvoldoende van de grond zijn gekomen. In DUB vertelde initiatiefnemer Mirko Noordegraaf, vice-decaan Maatschappelijke impact bij de faculteit Rebo, eerder dat hij die kritiek niet deelde. Volgens hem waren de buurtbewoners zeer enthousiast en had het vanwege corona weliswaar even geduurd voor de activiteiten op stoom kwamen, maar dat die na september heel succesvol waren. Daarom vond hij verlenging van de periode met een jaar zeer goed verdedigbaar.

Te hoog
De gemeente heeft dit verzoek dus nu afgewezen. In een brief van 3 januari aan de universiteit staat dat het project niet voldoet aan het bestemmingsplan. Dat zegt dat geen bouwwerk op de Singel mag komen en dat objecten in die omgeving sowieso maximaal drie meter hoog mogen zijn, terwijl Akwaglot acht meter hoog is. Vorig jaar is een uitzondering gemaakt op grond van het lustrum van de UU. Daarbij speelde een rol dat het een project van tijdelijke duur zou zijn. De gemeente ziet geen reden om de vergunning te verlengen.

Bij het besluit van de gemeente speelt het negatieve advies van de stedenbouwkundige afdeling een belangrijke rol. Deze afdeling vindt het ergerlijk dat het uitstekende kunstwerk de doorvaart op de Singel belemmert. Verder wijst de afdeling erop dat het kunstwerk in strijd is met het bestemmingsplan waarin is vastgesteld dat er geen (semi) permanente commerciële gebouwen of terrassen zouden komen om de continuïteit en het groene karakter van het park niet aan te tasten. Tenslotte merkt de afdeling op dat het platform niet openbaar toegankelijk is.

Dat laatste is overigens een vreemd argument omdat het verzoek om het platform wel voor iedereen toegankelijk te maken door de gemeente zelf op grond van veiligheidsoverwegingen is afgewezen.

Covid-proof buitenlocatie
De UU heeft eind vorig jaar met een uitgebreide mail getracht de gemeente op andere gedachten te brengen. Volgens de UU zou de maatschappelijke waarde van de ontmoetingsplek groter zijn dan het argument van de continuïteit van het park. Een uitgebreid programma voor 2022 werd toegevoegd, waarbij ook het lustrum van de Hoogheemraadschap en de gemeente Utrecht werd aangehaald. Bovendien zou Akwaglot een prima covid-proof buitenlocatie zijn voor activiteiten.

De gemeente geeft in haar antwoord aan dat het maatschappelijk draagvlak minder groot is dan de UU denkt. Er waren immers ook zes bezwaren binnengekomen naar aanleiding van de verlengingsaanvraag. De gemeente zegt niet betrokken te zijn geweest bij de totstandkoming van het project en dus ook niet bij het idee om op die plek activiteiten voor het stadslustrum te organiseren. Bovendien zegt de gemeente dat het kunstwerk sowieso weg moet voor de start van het vaarseizoen.

Botanische Tuinen
De gemeente zegt in de brief wel te hebben aangeboden met de UU naar een andere locatie te kijken. Maar de UU heeft dit voorstel volgens de brief afgewezen.

Mirko Noordegraaf zegt zeer teleurgesteld te zijn in het besluit, ook wat betreft de argumentatie. Volgens hem had de gemeente in het verleden zelf de plek uitgezocht en klopt het ook niet dat de UU niet over een andere locatie zou willen praten. De UU kan nog tegen het besluit van de gemeente bezwaar aantekenen en later eventueel in beroep gaan. Als ook dat wordt afgewezen, zal Akwaglot een andere plek moeten krijgen. Op dit moment zijn er gesprekken gaande om te kijken of het kunstwerk kan verhuizen naar de Botanische Tuinen. Hierover is nog geen beslissing genomen.

Tags: lustrum | akwaglot

Advertentie