UU in veertien door Groeifonds gehonoreerde projecten

Commissievoorzitter Dijsselbloem en toenmalig ministers Hoekstra en Van t Wout bij de presentatie van de eerste subsidieronde vorig jaar april. Foto: Rijksoverheid

Het vorige kabinet riep het Nationaal Groeifonds in het leven. Het mocht in vijf jaar tijd 20 miljard euro besteden aan vernieuwende plannen die een impuls kunnen geven aan de Nederlandse economie. Een commissie onder leiding van voormalig minister van Financiën Jeroen Dijsselbloem beoordeelt de plannen.

Voor deze tweede subsidieronde, waarvan de resultaten eind vorige week bekend werden, zijn 28 van de 35 ingediende projecten gehonoreerd. Bij veel projecten zijn universiteiten en hogescholen betrokken. De Universiteit Utrecht neemt deel aan tien van de projecten die nu zijn toegekend. In totaal is daarmee 3,7 miljard euro gemoeid.

In de eerste subsidieronde vorig voorjaar werden al vier andere projecten gehonoreerd waar Utrechtse onderzoekers aan meewerken. Zo gaat van de 56 miljoen die beschikbaar is voor de 'pilotfabriek' voor regeneratieve geneeskunde RegMedXB, 12 miljoen naar een Utrechts onderzoekscluster waarbij de UU, het UMCU, het Prinses Máxima Centrum en het Hubrecht Instituut zijn betrokken. 

“Het is mooi dat we op deze manier kunnen bijdragen aan innovaties die belangrijk zijn voor Nederland”, reageert collegevoorzitter Anton Pijpers op de UU-site waar een overzicht van alle projecten is te vinden.

Voedselzekerheid
Het project CROP-XR is een voorbeeld van een project waar de UU bij betrokken is en dat in de tweede subsidieronde geld krijgt. De universiteit is in dit geval zelfs trekker. De deelnemende instellingen en bedrijven richten zich op de ontwikkeling van landbouwgewassen die beter bestand zijn tegen klimaatverandering en minder afhankelijk van pesticiden. Voor dat onderzoek is 43 miljoen beschikbaar.

“We zijn erg blij dat het kabinet heeft gezien dat het veredelen van weerbare gewassen een kans is voor de nationale economie en belangrijk voor duurzame landbouw en voedselzekerheid overal ter wereld”, zegt hoogleraar en leider van het publiek-private consortium Guido van den Ackerveken op de UU-site.

Tot de verbeelding spreekt ook Einstein Telescope, een plan voor een ondergronds observatorium voor het meten van zwaartekrachtgolven uit het heelal. Met 912 miljoen euro uit het Groeifonds hoopt Nederland, samen met Duitsland en België, het EU-project in de Zuid-Limburgse grensregio te kunnen realiseren.

Ook de digitalisering van het hoger onderwijs en het mbo krijgt met 560 miljoen euro een belangrijke impuls. De instellingen gaan samen investeren in een digitale infrastructuur. De komende acht jaar richten ze bovendien ieder hun eigen ‘center for teaching and learning’ in. Docenten kunnen daar terecht voor advies en training over het hervormen van hun onderwijs. De UU kent al langer zo’n centrum waar docenten zich kunnen professionaliseren.

Bijscholen
Het kabinet vindt het verder belangrijk dat de publiek bekostigde instellingen in hoger onderwijs en mbo beter inspelen op de onderwijsbehoeften van werkenden. Vanuit het Groeifonds ontvangen ze 167 miljoen euro – en voorwaardelijk nog eens 225 miljoen – om een impuls te geven aan een “leven lang ontwikkelen”. Ook hier draagt de UU aan bij.

De instellingen willen zich de komende vijf jaar eerst richten op het bijscholen van personeel dat betrokken is bij de energietransitie. “Door de toekenning uit het Groeifonds kunnen we grote groepen professionals opleiden die allemaal bijdragen aan de maatschappelijke uitdagingen waar we voor staan”, zegt Pieter Duisenberg van universiteitenvereniging UNL. “Een betere investering in een gezonde kenniseconomie is er niet.”

 

Advertentie