De publicatiekosten voor een een artikel in openaccesstijdschrift PLOS Medicine bedragen ruim 2000 euro.

UU verlengt openaccessfonds met één jaar

Body: 

Ook in 2014 kan je als Utrechtse onderzoeker financiële compensatie krijgen voor de kosten van publiceren in openaccesstijdschriften. Met het openaccessfonds probeert de UU de vrije toegang tot wetenschappelijke informatie te bevorderen.

Ook in 2014 kan je als Utrechtse onderzoeker financiële compensatie krijgen voor de kosten van publiceren in openaccesstijdschriften. Met het openaccessfonds probeert de UU de vrije toegang tot wetenschappelijke informatie te bevorderen.

De UU startte in 2012 met het openaccesfonds, in eerste instantie voor een periode van twee jaar. De Universiteitsbibliotheek Utrecht meldt nu op haar website dat dit fonds nog een jaar doorgaat, tot eind 2014.

Met het fonds wil de UU haar eigen wetenschappers aanzetten om in openaccessjournals te publiceren. Waarom? Omdat de artikelen in deze tijdschriften gratis toegankelijk zijn voor lezers, in tegenstelling tot die in wetenschappelijke tijdschriften van commerciële uitgevers.

Maar helemaal gratis zijn deze openaccessjournals niet. Wetenschappers moeten vaak publicatiekosten betalen om in zo’n tijdschrift te komen. Soms worden deze betaald door de onderzoeksorganisatie waaraan de auteur verbonden is of door de financier van het onderzoek. Als dat niet altijd het geval is, kan een onderzoeker een beroep doen op het openaccessfonds van de UU, en 50 procent compensatie voor die kosten krijgen.

Voor 2014 stopt de UU 60.000 euro in het openaccessfonds. Dat bedrag is iets hoger dan de afgelopen jaren, omdat er in toenemende mate een beroep gedaan wordt op het fonds. Vooral in de medische hoek wordt gebruik gemaakt van het fonds, blijkt uit cijfers van de universiteitsbibliotheek, die het fonds beheert.

Facebook Twitter Whatsapp Mail