UU-voorzitter Marjan Oudeman gaat jongerenwerkloosheid aanpakken

Body: 

Aankomend collegevoorzitter Marjan Oudeman gaat het Actieteam Crisisaanpak leiden. Dit team moet onder meer met plannen komen om meer werk of stageplekken voor jongeren te creëren.

Aankomend collegevoorzitter Marjan Oudeman gaat het Actieteam Crisisaanpak leiden. Dit team moet onder meer met plannen komen om meer werk of stageplekken voor jongeren te creëren.

Lodewijk Asscher, de minister van Sociale Zaken, wil met ambitieuze plannen de werkgelegenheid vergroten. Hij denkt aan meer werk en stageplekken voor jongeren, behoud van vakkrachten en begeleiding van met ontslag bedreigde werknemers naar nieuw werk. Het gaat om gezamenlijke sectorplannen van werkgeversorganisaties en vakbonden.

Het is een concrete uitwerking van het sociaal akkoord van eerder dit jaar. De overheid zal de helft van de projecten bijdragen. Voor de periode 2014-2015 is daar 600 miljoen euro voor uitgetrokken. Een deel van het geld wordt naar voren gehaald om al in 2013 te kunnen beginnen.

Dat schrijft hij in een brief aan de Tweede Kamer, waarin ook de voorwaarden staan om voor geld in aanmerking te komen. Hij heeft de aankomende collegevoorzitter Marjan Oudeman gevraagd voorzitter te worden van het Actieteam Crisisaanpak. Deze commissie moet stimuleren dat er goede plannen op tafel komen en hindernissen wegnemen.

Oudeman is nu nog werkzaam bij AkzoNobel en zal vanaf juli de Universiteit Utrecht gaan besturen. Ze is lid van de Raad van Toezicht van het Platform Bèta Techniek en zat eerder in een commissie die een advies uitbracht over de bestuurbaarheid van het MBO. Niet zo lang geleden gaf ze tijdens een symposium jonge studentes advies over de arbeidsmarkt.

Jongeren aan het werk krijgen is een van de speerpunten. Dat kan onder meer door scholing, stages een het creëren van leerplekken. Ook kunnen oudere werknemers een deel van hun werktijd besteden aan het begeleiden van jongeren.

Facebook Twitter Whatsapp Mail