Studenten zeggen zich op dit moment veilig te voelen

UU vraagt studenten zo mogelijk terug te keren uit Israël

Illustratie Shutterstock

Er bevinden zich op dit moment een paar UU-studenten in Israël. Minder dan tien, meldt een woordvoerder. Een precies aantal wordt niet genoemd uit privacy-overwegingen. “Afgelopen weekend heeft de universiteit contact gehad met deze studenten. Zij geven aan dat zij zich op dit moment veilig voelen.”

Het Utrechtse beleid is dat studenten wordt gevraagd terug te keren naar Nederland als de Nederlandse overheid code oranje afgeeft voor het land waar zij studeren. Dat is ook dit keer gebeurd. “We kijken echter op dit moment met de studenten of dit voor hen ook daadwerkelijk de veiligste optie is”, aldus de woordvoerder.

Op de studentenwebsite zegt de UU ook graag ondersteuning te willen bieden aan studenten en medewerkers in Nederland die op de een of andere manier geraakt zijn door de gebeurtenissen. Er kan daarvoor contact worden opgenomen met iemand uit de universitaire begeleidingsketen.

'Ga er niet naartoe'
Jaarlijks gaan enkele tientallen Nederlandse studenten voor een hele opleiding naar Israël. In de laatste telling (2020) waren het er 79. Daarnaast gaan studenten soms op uitwisseling naar het land.

En nu is Israël opeens weer in oorlog. “Ga niet naar de grensstreek bij Gaza, Syrië, Libanon en Egypte”, waarschuwt het ministerie van Buitenlandse Zaken. “Wat uw situatie ook is: ga er niet naartoe.” Daar geldt code rood. Voor de rest van Israël geldt code oranje: reis alleen als het noodzakelijk is.

In de media verschijnen verschrikkelijke verhalen over de slachtingen en het geweld, met hier en daar ook berichten over slachtoffers van buiten Israël. Er zijn studenten vermoord, vermist of ontvoerd uit Tanzania, Nepal en Thailand.

Vast in Jeruzalem
Twintig studenten en drie docenten van de Christelijke Hogeschool Ede zitten vast in een Arabische wijk van Jeruzalem, meldt het Nederlands Dagblad. Ook in die stad slaan raketten in. “We worden beschermd door metersdikke kloostermuren”, zegt een van de docenten. “Bij het luchtalarm schuilen we in een gang zonder ramen.” Ze zijn bezorgd dat ze door een verdwaalde raket worden getroffen, zegt hij.

Er bevinden zich ook enkele studenten van Wageningen Universiteit in Israël. “Met alle studenten is contact, het gaat goed met hen”, zegt een woordvoerder. “Ons advies aan hen is om terug te komen naar Nederland. Studenten die op het punt stonden naar Israël af te reizen, blijven in Nederland.”

De Universiteit Leiden heeft vijf studenten in Israël. “Zij maken het goed”, laat de universiteit weten. “Zij worden begeleid en geholpen, bijvoorbeeld met de terugreis naar Nederland.”

De Universiteit van Amsterdam telt zeven studenten en drie medewerkers in Israël. “Zij zijn gelukkig allemaal oké”, zegt een woordvoerder opgelucht. “We hebben hun dringend geadviseerd het land zo snel mogelijk te verlaten vanwege de veiligheidsrisico’s. Als zij willen vertrekken bieden we hulp bij repatriëring.” De universiteit helpt dan bij het boeken van een vlucht of, mocht dat nodig zijn, onderdak bij terugkomst in Nederland. “Zij worden daarover vandaag geïnformeerd.”

Nauw contact
Hoeveel Tilburgse en Groningse studenten in Israël zijn? Dat willen de universiteiten vanwege de privacywetgeving AVG niet zeggen. Het zijn er dus heel weinig. Maar er is wel contact, zegt de Rijksuniversiteit Groningen. Een woordvoerder van Tilburg University: “We zijn in nauw overleg over het verlaten van Israël.”

De Universiteit Maastricht weet van één student in Israël. Daar is uiteraard contact mee, aldus een woordvoerder, “mede met het oog op een zo spoedig mogelijk vertrek”.

Er zijn ook instellingen die helemaal geen uitwisselingsstudenten in Israël hebben, zoals de Universiteit Twente. Deze universiteit had het wel meteen uitgezocht. “Dat is een standaard procedure die direct in gang wordt gezet in dit soort situaties.”

De Vrije Universiteit Amsterdam, TU Eindhoven, hogeschool Windesheim, Saxion, Avans, Hogeschool Leiden en kunsthogeschool Codarts melden eveneens dat, voor zover ze weten, geen van hun studenten in Israël is.

Advertentie