UU wil studenten opleiden tot betrokken burgers

Studenten psychologie presenteerden 15 juni hun bevindingen in een symposium over vluchtelingen. Foto: René Hendriks

Alle eerstejaars psychologie doen mee aan het jaarproject ‘de Bestemming’. In het project deze cursus maken de studenten beleidsadviezen over de vluchtelingenproblematiek. Op 15 juni werd het project afgesloten met een symposium programma waarin studenten hun adviezen presenteren, mensen uit de praktijk een lezing geven en een vrijwilligersmarkt.

Dit is een voorbeeld van een programma een cursus die de universiteit in de toekomst meer wil zien. Studenten maken kennis met actuele problematiek en zien wat voor rol ze later na de studie kunnen vervullen. Bovendien worden ze gestimuleerd om hun kennis toe te passen in de vorm van vrijwilligerswerk.

“Bij psychologie doen we dit voor het tweede jaar”, vertelt onderwijsdirecteur Maarten van der Smagt.”We benaderen de problematiek vanuit psychologisch perspectief, maar dan in brede zin. De studenten interviewen een professional, definiëren een probleemstelling en krijgen concrete opdrachten om tot een oplossingssuggestie te komen . Zo laten we zien welk nut de opleiding kan hebben.”

Contact met maatschappelijke organisaties
Het gaat wel om eerstejaars, dus het is niet een zekerheid of de professionals echt wat kunnen met de adviezen. Ook zullen de eerstejaars geen vluchtelingen zelf interviewen. Toch is het volgens van der Smagt goed dat jonge mensen met hun kijk op de problematiek komen. De suggesties van de studenten kunnen de mensen in het werkveld op nieuwe ideeën brengen.

In de notitie over dit onderwerp staat dat de universiteit docenten wil helpen bij het opzetten van dergelijke cursussen en het studenten makkelijker maakt naast de studie vrijwilligerswerk te doen. Om dat te bereiken is een redelijk lang traject uitgestippeld. De komende anderhalf jaar wordt de tijd genomen om de bestaande projecten in beeld te brengen en zichtbaar te maken voor alle docenten en studenten. Zo kunnen docenten leren van al bestaande projecten en studenten bewust een bestaand vak kiezen.

Bovendien wordt er gekeken welke barrières zijn, bijvoorbeeld in het zoeken van contact met maatschappelijke organisaties, extra werkdruk voor docenten of financiering van projecten. Voor studenten zal uitgestraald worden dat de universiteit vrijwilligerswerk aanmoedigt en komen er lijsten waar je voor jou geschikte plekken kunt vinden. Ook zal er een onderzoek gedaan worden naar de effectiviteit van maatschappelijk gericht onderwijs. Wat levert het de studenten en de maatschappelijke organisaties op?

Utrecht Challenge Alliantie
Een concreet project zal de komende jaren uitgewerkt worden. Dat heet de Utrecht Challenge Alliantie. Hierin werken de stad Utrecht, diverse kennisinstellingen zoals de Universiteit Utrecht, de Hogeschool Utrecht en ROC Midden Nederland, en de Economic Board Utrecht samen. De studenten krijgen een challenge, een bestaand maatschappelijk probleem in de regio, en komen in korte tijd met suggesties voor oplossingen voor een echte opdrachtgever.

Een voorbeeld van zo’n challenge is het project Co-create waarover DUB niet lang geleden een artikel schreef. Het mastervak Co-create: life's professional challenge is een keuzevak en daagt studenten uit om innovatieve oplossingen te zoeken voor een maatschappelijk probleem. Afgelopen voorjaar ging het om het thema eenzaamheid in de stad. Uit een volksgezondheidsmonitor uit 2017 bleek dat 40 procent van de Utrechters zich eenzaam voelt. Studenten van de UU, hogeschool en het ROC werden gevraagd met mogelijke oplossingen te komen voor dit probleem.

De eerste fase van het programma Community Service (Learning) loopt dus tot 2021. Hier wordt vooral gekeken naar wat er al is. Daarna wil de universiteit kijken in hoeverre nieuwe projecten gestimuleerd en opgezet kunnen worden, bijvoorbeeld gekoppeld aan de strategische thema’s. Tenslotte zal dit maatschappelijk onderwijs een vaste plek in het onderwijs kunnen krijgen.

Advertentie