UU'ers in enquête: coronacrisis zware last, thuis studeren allesbehalve ideaal

Van de 186 UU-studenten die de enquête volledig invulden, zegt iets meer dan de helft ‘veel’ tot ‘zeer veel’ last te hebben van de coronamaatregelen. Van de 163 UU-medewerkers die reageerden, geeft ongeveer één op de drie aan ernstige last te ondervinden van de opgelegde beperkingen.

De Utrechtse studenten voelen zich neerslachtig (68 procent), minder energiek (60 procent) of eenzamer (61 procent). Ook UU-medewerkers laten weten dergelijke mentale problemen te hebben, maar in mindere mate dan studenten. Hierbij gaat het om percentages van 30 tot 40 procent.

Eigen bewegingsvrijheid
Aan de enquête die is uitgevoerd in opdracht van de redacties van de nieuwsmedia van negen universiteiten en hogescholen, deden in totaal zo’n 1200 studenten en 870 medewerkers mee. De bedoeling was om zicht te krijgen op de mentale gesteldheid van deze groepen in coronatijd en op de impact van het thuis studeren en werken.

Het aantal respondenten in het onderzoek (pdf) van onderzoeks- en consultancybureau Newcom is te klein om werkelijk statistisch betrouwbare uitspraken te doen. Maar het geeft toch een aardige indicatie.

Studenten zeggen bijvoorbeeld zich vooral grote zorgen te maken over hun eigen bewegingsvrijheid, terwijl medewerkers met name vrezen voor de economische gevolgen en de gevolgen voor ouderen en kwetsbaren. Opvallend is ook dat nog maar zo’n kwart van de studenten zegt zich aan alle coronavoorschriften te houden, bij medewerkers is dat bijna de helft.last2.jpg

Bron: Newcom, research & consultancy

Thuis niet kunnen concentreren
Uit het onderzoek komt verder naar voren dat studenten behoorlijk ontevreden zijn over de huidige situatie waarin ze niet in collegezalen en bibliotheken kunnen studeren. Ze beoordelen het thuis studeren met een 4,7 als rapportcijfer. De Utrechtse studenten geven hiervoor gemiddeld een 4,9.

Van de UU-studenten zegt 43 procent ook dat ze ‘minder’ tot ‘veel minder hard’ studeren, landelijk vindt zelfs 51 procent dat. Vooral het concentreren op de lesstof is volgens studenten erg lastig in je eigen studentenkamer.

Toch zijn de meeste studenten positief over de wijze waarop hun universiteit of hogeschool zich heeft aangepast aan de veranderde situatie. Slechts een kleine minderheid is hier ontevreden over. UU-studenten uiten in nog sterkere mate hun waardering dan studenten elders.

Bijna zeven op de tien bevraagde UU-studenten vindt dat de universiteit goed (47 procent) tot zeer goed (22 procent) heeft ingespeeld op de nieuwe omstandigheden. Deze UU-studenten reageren bovendien met meer instemming dan studenten van andere universiteiten en hogescholen op stellingen als ‘ik kan mijn studie prima vanuit huis doen’, ‘ik krijg goede uitleg en ondersteuning van de docenten’ en ‘het is mij duidelijk wat er gevraagd wordt qua thuiswerk’.

tevreden.jpg

Bron: Newcom, research & consultancy

Thuis blijven werken na coronacrisis
Bijna negen op de tien medewerkers werkt nu thuis. Dat thuis werken krijgt van UU-docenten een 6,6 als rapportcijfer, ongeveer gelijk aan het landelijk gemiddelde.

Vier op de tien medewerkers geeft aan zich minder goed te kunnen concentreren thuis. Ook ervaart ongeveer de helft van de UU-medewerkers regelmatig tot vaak mentale problemen (45 procent) of fysieke problemen (53 procent) die gerelateerd zijn aan het thuis werken. Landelijk liggen die percentages iets lager (40 procent en 41 procent).

Een derde van de Utrechtse medewerkers zegt in de enquête zo snel mogelijk weer in hun vertrouwde universitaire omgeving te willen gaan werken. De helft denkt in de toekomst één tot twee dagen thuis te blijven werken. Eén op vijf UU-medewerkers wil ook als de coronacrisis voorbij is volledig thuis blijven werken.

thuis werken.jpg

Bron: Newcom, research & consultancy

Werkdruk
Medewerkers zijn in de enquête vooral negatief over de werkdruk. Het gemiddelde rapportcijfer daarvoor landelijk is zowel landelijk als in Utrecht een 5,7. Ook wat betreft de balans tussen werk en privé zijn medewerkers niet heel positief: een 6. Over de werksfeer zijn ze over het algemeen beter te spreken. UU-medewerkers geven een 7,1. Landelijk is dat cijfer een 7,4.

Utrechtse studenten en medewerkers kregen nog een aparte vraag voorgelegd over de corona-update, de mails die het universiteitsbestuur met grote regelmaat verstuurt. Deze worden door het overgrote deel van de respondenten als zeer welkom en als uitermate informatief beschouwd.

Advertentie