UU'ers moedigen bestuur aan doelen in Strategisch Plannen explicieter te formuleren

In februari was de eerste inspraakronde voor het Strategisch Plan in de UB in De Uithof. Foto DUB

Zo’n veertig UU’ers hadden de moeite genomen om dinsdagmiddag 15 septemberbin te loggen bij de digitale en enige inspraaksessie over het concept Strategisch Plan. In deze sessie mochten zowel studenten als medewerkers reageren op de plannen die de universiteit vorige week online zette. Ze moedigden het bestuur vooral aan sommige uitgangspunten wat daadkrachtiger te formuleren. Collegevoorzitter Anton Pijpers en rector Henk Kummeling waren present om te reageren op de vragen en opmerkingen.

Kerncurriculum
Het eerste thema ging over het plan om alle studenten in de bachelor een kerncurriculum laten volgen. Die zou dan bestaan uit wat algemene vakken op het gebied van bijvoorbeeld wetenschapsfilosofie, duurzaamheid of maatschappelijke impact. “We willen de studenten al in de bachelor laten reflecteren op hun eigen functioneren”, legde Kummeling uit.

“Wat nu als je een bachelor volgt zonder direct maatschappelijk nut?”, vroeg een student Keltisch. “Elk vak heeft maatschappelijk nut” riposteerde Kummeling. “Ook studenten Keltisch zullen na hun opleiding in de maatschappij aan de slag gaan.”

Een fundamenteel punt van kritiek kwam van een docent Biologie. “Wij hebben moeite om in het programma voldoende vakkennis te stoppen. Zo’n kerncurriculum betekent dat je vakken moet schrappen. Daar zullen de docenten niet blij mee zijn. Houd je bovendien nog wel voldoende disciplinaire kennis over in de bachelor?”

Rector Kummeling kon zich die kritiek voorstellen. “Elke docent vindt zijn eigen vak het belangrijkste dat er is. En natuurlijk moet er in de bachelor voldoende ruimte zijn om de disciplinaire kennis naar voren te brengen. Maar dat kan alsnog. Al zullen sommigen hun darlings uit het onderwijs moeten verwijderen. Het gaat dan om kennis die studenten ook op een andere manier kunnen binnenhalen.”

Een medewerker Onderwijsontwikkeling riep het bestuur op enige voorzichtigheid te betrachten bij het vernieuwen. “Het onderwijs is gevoelig voor hypes. Het risico is dat het misgaat als je te snel innoveert. Je moet dat voortdurend blijven monitoren.”

Witte universiteit
In het Strategisch Plan wordt ingezet op internationalisering. Iemand stelde de vraag: “Staat de universiteit er wel bij stil dat mensen die uit het buitenland komen niet bepaald een warm welkom krijgen? De universiteit is zo wit dat ze zich afvragen ‘hoor ik hier wel thuis?’”

Collegevoorzitter Anton Pijpers beaamde dit. “Het ergert mij ook dat we zo wit zijn. Maar we zijn wel flink bezig dit te veranderen. Zo is er de Taskforce Diversiteit en Inclusiviteit en zijn er plannen om de introductie voor internationale studenten en medewerkers te verbeteren.”

Frank Miedema, vice-rector onderzoek en voorzitter van het open-sience-programma, voegde toe dat we niet alleen naar de opvang moeten kijken, maar dat ook de inhoud van het onderwijs diverser moet.

Werkdruk
Staan er in het Strategisch Plan wel voldoende handvaten om de werkdruk op te lossen? Die vraag werd ook op tafel gelegd. In het plan wordt veel aandacht besteed aan leiderschap. Enkele deelnemers twijfelden of dit de manier is om de werkdruk terug te dringen.

“Werkdruk is een veelkoppig monster”, zei Pijpers. “Wij denken dat leiderschap wel degelijk een belangrijke rol speelt bij het oplossen van het probleem. We moeten het takenpakket voor de medewerkers behapbaar maken. En dan moeten er lastige keuze worden gemaakt. Wat doen we wel en wat doen we niet? Daar ligt een belangrijke taak voor leidinggevenden.”

Explicietere doelen
Het Strategisch Plan stelt dat de universiteit streeft naar een betere wereld. Concreet wordt de link met de maatschappij gelegd. Ook wil de universiteit zich laten zien als een duurzame universiteit. De aanwezigen op dinsdag onderschrijven deze doelstellingen. Maar ze vinden die in het plan onvoldoende geconcretiseerd. Zo staan er maar weinig concrete maatregelen in als het gaat om het duurzaam maken van de universiteit. “Ik heb de indruk dat bij de aanbestedingen van de universiteit onvoldoende wordt gekeken naar de duurzaamheid. Dat streven naar duurzame aanbestedingsafspraken zou expliciet in het plan moeten komen,” zei een beleidsmedewerker van het Bestuursgebouw.

Ook de maatschappelijke impact zou volgens verschillende deelnemers explicieter verwoord kunnen worden. “Geef aan dat iemand in de wetenschap carrière kan maken door in te zetten op het contact tussen wetenschap en maatschappij”, zei een onderzoeker van de Young Academy.

Over het onderwijs kwam eenzelfde geluid. De universiteit is bezig met Community Service Learning, maar daarover is niets terug te vinden in het plan, aldus een teleurgestelde docent. Met Community Service Learning wordt bedoeld dat binnen het onderwijsprogramma ruimte is voor studenten om zich maatschappelijk in te zetten.

“Het zijn inderdaad allemaal punten die wij belangrijk vinden”, zei Henk Kummeling.” In het programma Erkennen & Waarderen, waarin we zoeken naar andere manieren om het personeel te beoordelen, hebben we oog voor andere loopbaantrajecten voor wetenschappers en willen we voorkomen dat onderzoekers worden afgerekend op het aantal artikelen dat ze publiceren. Ook in het onderwijs zijn we, onder meer via het kerncurriculum en Community Service Learning, bewust van de maatschappelijke impact in het onderwijs. Het is duidelijk dat we nog eens goed naar de tekst van het Strategisch Plan moeten kijken of we dit daar ook explicieter kunnen verwoorden.”

Reageren op het concept Strategisch Plan kan nog via het digitale prikbord en via mail. In oktober wordt een definitieve versie vastgesteld. Begin december moeten de universiteitsraad en de raad van toezicht het plan goedkeuren.

Advertentie