UvA-hoogleraar alsnog berispt om nalaten bronvermelding

De Universiteit van Amsterdam heeft hoogleraar rechtswetenschap Peter Rijpkema alsnog op de vingers getiktberi wegens schending van de wetenschappelijke integriteit. Hij heeft een eerder verschenen leerboek voor een deel hergebruikt en onder eigen naam uitgegeven.

Twee derde van het boek Inleiding in de rechtswetenschap bleek overgenomen uit een eerder verschenen leerboek, dat was samengesteld door de voorganger van hoogleraar Peter Rijpkema. Zeven auteurs hadden destijds een bijdrage geleverd aan het boek, maar op de kaft van de nieuwe uitgave vermeldde de hoogleraar alleen zijn eigen naam, meldde NRC Handelsblad in februari. In de verantwoording gaf Rijpkema aan dat hij voortbouwt op “het werk van velen”. Dan noemt hij het oorspronkelijke boek en de zeven auteurs die daaraan bijdroegen.

Het College van Bestuur (CvB) oordeelde toen dat er geen sprake was van fraude, plagiaat of integriteitsschending. Rijpkema zou hoogstens niet de “zorgvuldigheid” hebben betracht die van een “wetenschapper die het juiste voorbeeld moet geven mag worden verwacht”. Deze onzorgvuldigheid was in de ogen van het CvB “excuseerbaar”.

Twee hoogleraren waren het daar niet mee eens en kaartten de zaak aan bij het Landelijke Orgaan voor Wetenschappelijke Integriteit (Lowi). Dat oordeelt minder mild, meldt wetenschapsjournalist Frank van Kolfschooten op zijn blog. Hoewel Rijpkema geen plagiaat heeft gepleegd, heeft de hoogleraar wel degelijk de Nederlandse gedragscode voor wetenschapsbeoefening geschonden.

Het Lowi verwijt hem dat hij de bijdrage van andere auteurs niet duidelijk heeft vermeld, en dat kan volgens het advies niet worden afgedaan “met een onduidelijk oordeel van ‘onzorgvuldigheid’.” Helemaal omdat de UvA de eigen studenten wel hard aanpakt: elke vorm van niet adequate bronvermelding moet worden beoordeeld als plagiaat, aldus de eigen website.

Het Lowi adviseert de UvA de zaak opnieuw te beoordelen en Rijpkema een schriftelijke berisping op te leggen. De universiteit heeft het advies volledig overgenomen.

Advertentie