UvA steunt eigen actievoerders met open brief aan minister

“Het is tijd dat politici zich realiseren dat het systeem kraakt, tegen grenzen aanloopt en dat er echt niets meer af kan”, aldus collegevoorzitter Geert ten Dam, rector Karen Maex en bestuurslid Jan Lintsen.

De noodkreet komt een dag voordat de Tweede Kamer met de minister debatteert over haar wetenschapsbeleid. Vermoedelijk komt ook de tegenvaller van 200 miljoen euro op de OCW-begroting aan bod. Zal die volgend jaar tot nieuwe bezuinigingen leiden?

Dat mag niet gebeuren, waarschuwen de UvA-bestuurders. Er is volgens hen geen ruimte meer voor. “De structurele onderfinanciering van onderwijs en onderzoek is jaren bestreden door steeds harder en langer te werken”, schrijven zij. “Het is tijd voor een ommekeer, een halt aan de gedachte dat het nog doelmatiger of efficiënter kan.”

Het is geen toeval dat juist de bestuurders van de UvA de noodklok luiden. Ze betuigen publiekelijk steun aan de studenten en docenten die eind mei in Amsterdam tijdens de Night of Protest hun stem lieten horen tegen de bezuinigingen op het hoger onderwijs. “Hun zorgen zijn ook onze zorgen”, bevestigt collegevoorzitter Ten Dam aan het HOP.

De avond werd georganiseerd door Humanities Rally, een van de actiegroepen achter de studentenprotesten van 2015 en de wekenlange bezetting van het Maagdenhuis. Komende vrijdag staat een nieuwe demonstratie gepland in Amsterdam. Op Facebook tonen zo’n 1200 mensen interesse in de zogeheten Mars voor Onderwijs.

Advertentie