UvA-studenten roepen op tot boycot VSNU

Duisenberg was bijna vijf jaar lang onderwijswoordvoerder in de Tweede Kamer voor de VVD. Toen heeft hij zich volgens de studenten “herhaaldelijk negatief uitgelaten” over de gang van zaken aan de Universiteit van Amsterdam. Ook heeft hij beleidsvoorstellen gedaan die de UvA zouden schaden.

Als voorbeeld geven de studenten de oproep van Duisenberg om met de opbrengsten van het leenstelsel meer geld vrij te maken voor de technische universiteiten. De centrale studentenraad noemt het “onacceptabel” dat het geld op deze manier niet aan alle studenten ten goede komen.

Bovendien zou hij de jacht hebben geopend op de zogenoemde ‘pretstudies’. Hierdoor staan volgens de studenten verschillende opleidingen bij de UvA onder druk. “De nauwe, enkel op economisch gewin gebaseerde, visie op onderwijs van de heer Duisenberg bedreigt het bestaan van brede universiteiten als de UvA”, schrijven de studenten op de website van de CSR.

Ook zijn de raadsleden nog altijd boos over Duisenbergs uitspraak dat de schade van de Maagdenhuisbezetting verhaald moest worden op de bezetters. Hiermee ging hij in tegen de besluiten van de UvA en dat is “een ernstige inbreuk op de autonomie van universiteiten in het algemeen en de manier waarop universitaire bestuurders handelen”.

En dus willen de studentenraadsleden dat Duisenberg opstapt als voorzitter. Doet hij dat niet, dan zou de UvA zich moeten terugtrekken uit de koepelorganisatie. “Deze uitlatingen geven niet het vertrouwen dat Duisenberg, en daarmee de VSNU, voor de belangen van de UvA op zal komen in de landelijke politiek”, aldus CSR-voorzitter Alex Tess Rutten.

De VSNU stelt in een reactie dat er van opstappen geen sprake zal zijn. “Pieter Duisenberg kijkt uit naar een gesprek met de studenten en hoopt dat dit snel ingepland zal worden”, zegt een woordvoerder. Wat er zal gebeuren als de UvA de vereniging verlaat weet hij niet. “Dat lijkt me niet aan de orde en dus heb ik daar geen antwoord op.”

De UvA zegt alle vertrouwen te hebben in Duisenberg en de oproep van de studenten “ter kennisgeving” aan te nemen.

Advertentie