Creative commons: Pixabay

Is vak public international law terecht Engelstalig?

Body: 

Onderwijsrechtbank CBHO fluit de Universiteit Leiden terug. Het college van beroep voor de examens had moeten beoordelen of een vak waarvoor een student vrijstelling vroeg wel terecht in het Engels wordt gegeven.

De Leidse rechtenstudente had de examencommissie van haar faculteit gevraagd of ze in plaats van het verplichte, Engelstalige vak public international law een ander vak mocht volgen. Vanwege functiebeperkingen (ADD) had ze grote moeite met Engelstalig onderwijs. "Die heeft tot gevolg dat zij zich bij inspanning niet goed kan concentreren op meer dan één taak." Het probleem voor de studente is dat zij bij het Engelstalige vak twee taken heeft: ten eerste het tot zich nemen van de stof en ten tweede het vertalen van het juridisch Engels naar het Nederlands. Ze was bang dat ze daardoor haar bachelordiploma anders niet zou kunnen halen.

De examencommissie wees haar verzoek af, waarna de studente het hogerop zocht bij het college van beroep voor de examens van de universiteit. Daar voerde ze bovendien aan dat het vak waarvoor ze vrijstelling wilde ten onrechte in het Engels wordt gegeven. Ze beriep zich op de wet, waarin staat dat het onderwijs en de examens in beginsel Nederlandstalig zijn, tenzij “de specifieke aard, de inrichting of de kwaliteit van het onderwijs dan wel de herkomst van de studenten daartoe noodzaakt”.

'Toetsen of bezwaren hout snijden'
Het Leidse college van beroep achtte zich niet bevoegd om daar een oordeel over te vellen, maar daar denken de rechters van het landelijke College van beroep voor het hoger onderwijs (CBHO) anders over. Weliswaar kan een student niet rechtstreeks in beroep gaan tegen universitaire regels over Engelstaligheid, stellen ze, maar als er, zoals nu, een zaak is waarbij deze regels ter discussie staan, dan moet er wel degelijk worden getoetst of de bezwaren hout snijden en ze mogelijk in strijd zijn met hogere regels of beginselen.

Het CBHO vernietigde daarom de beslissing van het Leidse college van beroep, dat de zaak nu opnieuw moet behandelen. De onderwijsrechtbank gaf geen inhoudelijk oordeel over de individuele omstandigheden waar de studente zich op beriep.

De discussie en de juridische strijd over het gebruik van de Nederlandse taal spelen nu vooral op landelijk niveau. Deze rechterlijke uitspraak opent de deur naar meer individuele zaken.

Facebook Twitter Whatsapp Mail