Decaan Wiljan van den Akker maakt in september plaats voor hoogleraar filosofie Keimpe Algra

Van den Akker gaat, Algra nieuwe decaan Geesteswetenschappen

Body: 

Wiljan van den Akker vertrekt medio 2014 als decaan van de faculteit Geesteswetenschappen. Zijn opvolger wordt hoogleraar filosofie Keimpe Algra.

Wiljan van den Akker vertrekt medio 2014 als decaan van de faculteit Geesteswetenschappen. Zijn opvolger wordt hoogleraar filosofie Keimpe Algra.

Wiljan van den Akker stopt per september 2014 als decaan van de faculteit Geesteswetenschappen. Dat heeft hij de faculteitsraad vrijdagmiddag laten weten.

De hoogleraar moderne Nederlandse letterkunde trad in 2006 aan en gaf leiding aan de fusie van de drie subfaculteiten Letteren, Wijsbegeerte en Theologie. De integratie van de drie bloedgroepen mondde uit in een fysieke concentratie van alle medewerkers in de binnenstad.

Geesteswetenschappen heeft net een grote reorganisatie achter de rug. Buiten een andere opzet van de facultaire organisatie en ondersteuning, had deze het einde van de opleidingen Portugees en Theologie in Utrecht tot gevolg.

Opmerkelijk daarbij was dat Van den Akker het aandurfde om een unica-opleiding af te stoten. De studie Portugees was naar zijn mening niet levensvatbaar. Toen ook in Groningen enkele taalstudies werden opgeheven die nergens anders in Nederland worden gegeven, leidde dat tot veel ophef en discussie in het land.

Van den Akker moest echter niets hebben van alle doemscenario’s die de ronde doen. Hij verzette zich met kracht tegen de vermeende crisis in de Geesteswetenschappen en verkondigde dat vernieuwing van onderzoeksmethoden en interdisciplinaire samenwerking, bijvoorbeeld binnen het Utrechtse strategische thema Instituties, juist volop kansen biedt voor Geesteswetenschappers.

In september heeft Van den Akker er twee termijnen als decaan opzitten. Met het college van bestuur was bij de verlenging van zijn decanaat in 2010 afgesproken dat hij in 2014 zou terugtreden. Van den Akker blijft verbonden aan de faculteit als faculteitshoogleraar. Daarnaast is hij vice-rector onderzoek van de UU.

In de faculteitsraad zei Van den Akker het decanaat als een droombaan te beschouwen. "ik ben het ook helemaal niet beu, maar het is nu gewoon tijd om te gaan. Anders raakt er iets versleten."

Hoogleraar filosofie Keimpe Algra wordt de opvolger van Van den Akker. Algra en Van den Akker kennen elkaar goed. Algra was zes jaar lang vice-decaan onderzoek in het bestuur van Van den Akker. Afgelopen juli trad Algra terug. Tussen 2003 en 2006 was Algra decaan van Wijsbegeerte.

Keimpe Algra kreeg de afgelopen jaren veel waardering voor twee rapporten die hij opstelde voor de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW). Algra was voorzitter van een commissie die keek naar manieren om de kwaliteit van onderzoek in de Geesteswetenschappen te meten. Ook was hij hoofdauteur van het rapport 'Vertrouwen in de Wetenschap' dat een antwoord gaf op de vraag of het gezag van wetenschappelijke kennis daadwerkelijk tanende is.

Keimpe Algra is door het universiteitsbestuur voor een periode van vijf jaar benoemd.

Facebook Twitter Whatsapp Mail