Van Engelshoven hekelt harde ontgroeningen

“Fysieke grenzen mogen nooit overschreden worden”, antwoordt Van Engelshoven op schriftelijke vragen van de PvdA. “Daar waar dat wel gebeurt, heeft dit inderdaad niets met een zinvolle kennismaking met het studentenleven te maken.”

De vragen gingen over de onthullingen van televisieprogramma Rambam, dat undercover was gegaan bij ontgroeningen van onder meer het corps in Rotterdam en het Utrechtse vrouwencorps UVSV.

Lof over houding UU
In de beantwoording over de incidenten binnen de UVSV is de minister positief over de manier waarop de universiteit en hogeschool de kwestie hebben aangepakt. “Ik vind het goed om te zien dat de Universiteit Utrecht maatregelen heeft genomen door de bestuursbeurzen en subsidie op te schorten en de UVSV voorlopig niet meer aanwezig te laten zijn bij academische aangelegenheden.”

Komende tijd zal er nader onderzoek naar de gebeurtenissen bij de UVSV worden gedaan. “Ik vind het verstandig dat de rector magnificus het onderzoek en aangedragen verbeteringen af wil wachten. Daarbij heeft de rector magnificus ook al aangegeven dat de verhouding pas hersteld kan worden als de universiteit de overtuiging heeft dat alles op orde is.”

Daarnaast constateert zij tevreden dat de universiteit een zero tolerance beleid heeft bij incidenten.  

In de doofpot?
De sociaaldemocraten wilden niet alleen weten wat de minister ervan vond, maar ook wat ze eraan ging doen: “Laat u de zaak nu verder op zijn beloop?”

Ze gaat inderdaad weinig doen zolang universiteiten en hogescholen zelf goede maatregelen nemen. “Ik vind het aan de onderwijsinstelling om op te treden als er ontoelaatbare, vernederende incidenten hebben plaatsgevonden”, schrijft ze.

In een aparte brief aan de Kamer, die ze tegelijkertijd heeft gestuurd, wijst ze op afspraken over alcoholgebruik, slaaptijden en fysiek contact die de onderwijsinstellingen met de verenigingen hebben gemaakt.

Overigens zet Van Engelshoven hiermee het beleid voort van haar PvdA-voorganger Jet Bussemaker. Die legde de bal ook bij de onderwijsinstellingen, al wilde ze de kwestie wel ‘monitoren’.

Verbieden ontgroeningen
Het verbieden van ontgroeningen is in de geschiedenis van de Nederlandse studentenverenigingen vaker geprobeerd. Die pogingen strandden echter altijd, vertelden historici Pieter Caljé en Frits van Oostrom in een interview met het HOP.

Advertentie