Vanaf maart goedkope huurfietsen in De Uithof

Studenten en medewerkers van hogeschool, universiteit en ziekenhuis kunnen vanaf dit voorjaar gebruik maken van een USP Campusbike. Verspreid over verschillende locaties in De Uithof komen vijftig fietsen te staan die tegen een gering bedrag te huren zijn.

“Kan de universiteit niet wat dienstfietsen ter beschikking stellen voor docenten die moeten doceren aan de Israëlslaan?”, vroeg bètaraadslid Herre Talsma deze week in de faculteitsraad. Volgens hem slagen docenten die met de bus of auto naar hun werk in De Uithof komen er niet in om binnen een kwartier de tijdelijke onderwijslocatie achter stadion De Galgenwaard te bereiken.

Het faculteitsbestuur had er niet 1-2-3 een antwoord op, maar dinsdag werd een initiatief aangekondigd dat de bètadocenten misschien uit de brand kan helpen. De stichting Utrecht Science Park is van plan om vijftig goedkope huurfietsen in De Uithof te plaatsen. Ook studenten kunnen er gebruik van maken.

Deze zogenaamde campusbikes zijn straks te reserveren via de website usp-bereikbaar.nl die vanaf eind dit jaar te bereiken moet zijn. Gebruikers sluiten een abonnement af van ongeveer 5 euro per maand. Dat abonnement kunnen ze ook door hun werkgever laten betalen. Vervolgens kunnen ze de fietsen voor ritten korter dan een uur gratis gebruiken. Wie de fiets tussen een uur of vier uur nodig heeft, betaalt 95 cent. Wil je de fiets nog langer gebruiken, dan kost dat 6,95 euro per dag.

Het is wel zo dat de fietsen altijd weer terug moeten naar een van de locaties in De Uithof. Ze kunnen worden geopend en gesloten met behulp van een app. Er vindt overleg plaats met de gemeente om ook in de binnenstad locaties te openen voor de campusbikes.

USP zegt zich te richten op medewerkers die korte afstanden in de stad moeten afleggen en niet de beschikking hebben over een eigen fiets. Maar ook op bezoekers van het sciencepark en op studenten. Deze week bleek uit onderzoek van een masterstudente nog dat studenten best oren hebben naar goedkope fietsopties.

Het gaat om een pilot van twee jaar. Gedurende die periode wordt bekeken of het initiatief aanslaat en of er meer fietsen en locaties gewenst zijn.

Het is overigens ook de bedoeling dat er goedkope huurauto’s in de De Uithof komen te staan. De stichting USP onderzoekt nog welke aanbieder van autodeelsystemen hiervoor in aanmerking komt. Ook de auto's zullen via de website usp-bereikbaar.nl te reserveren zijn.

In een persbericht zegt Floris de Gelder, directeur Utrecht Science Park: “De bereikbaarheid van het USP is een enorm maatschappelijk vraagstuk. Deze USP-fietsen en auto’s kunnen op korte termijn een positieve prikkel zijn om ander gedrag te stimuleren. Tegelijkertijd blijven we lobbyen voor grote infrastructurele maatregelen op lange termijn.”

 

Tags: verkeer

Advertentie