Communicatie is nu vaak moeizaam

Vast aanspreekpunt moet contact met studieverenigingen verbeteren

Kamer van studievereniging. Foto DUB

De universiteit hecht veel waarde aan haar studieverenigingen, maar zo ervaren zij dit niet altijd. Tijdens de coronaperiode bleek dat de verschillende opleidingen niet op dezelfde manier met hun studieverenigingen om te gaan. Om dit in kaart te brengen besloot de universiteit begin 2022 om bij alle faculteiten langs te gaan. Vertegenwoordigers van de universiteit namen met bestuursleden  van studieverenigingen en studentassessoren door hoe zij kijken naar de rol van de verenigingen. Bovendien werd besproken wat voor activiteiten ze organiseren, en hoe de communicatie tussen de verenigingen en de universiteit gaat.

Loopbaanoriëntatie
Uit dit onderzoek kwam naar voren dat de universiteit en de studieverenigingen het in principe met elkaar eens zijn over de taak van de verenigingen: Bijspringen op vlakken waar de universiteit zelf tekort schiet. Dit kan gaan om een breed scala aan onderwerpen, van gaten vullen in studieprogramma’s tot het ondersteunen van de loopbaanoriëntatie.

Het begint echter te schuren als je kijkt naar hoe deze taak wordt ingevuld. Als je bijvoorbeeld kijkt naar de organisatie van de eerstejaarsintroductie, dan hebben de 63 verschillende verenigingen totaal andere verantwoordelijkheden. Sommige verenigingen hebben nauwelijks een rol, terwijl andere deze dagen helemaal zelf organiseren. Dit kan leiden tot onduidelijkheden over de financiering. Zo betalen verenigingen de introductie soms volledig uit eigen zak.

Coronacrisis
Ook blijkt dat de communicatie met de faculteiten soms moeizaam verloopt. De sluiting van veel universiteitsgebouwen tijdens de coronacrisis zorgde ervoor dat veel verenigingen geen locatie meer hadden om hun activiteiten uit te voeren. Toen de universiteit hierna haar deuren weer opende waren veel afspraken tussen de verenigingen en faculteiten vergeten of onduidelijk geworden. Hierdoor werden al bestaande verschillen tussen de verschillende verenigingen uitvergroot, en in sommige gevallen werd de relatie met de universiteit op scherp gezet. Niet elke studievereniging voelt zich bijvoorbeeld serieus genomen in het contact met de opleiding.

De universiteit wil nu duidelijkheid gaan scheppen in wat de studieverenigingen en de universiteit van elkaar mogen verwachten. Het is de bedoeling dat alle opleidingen in ieder geval aan het begin van het academisch jaar met hun studievereniging om tafel gaan om kennis te maken. Daarnaast moeten er voor elke verenigingen vaste aanspreekpunten binnen de faculteit komen. Bij veel opleidingen bestaan dit soort afspraken al wel, maar de universiteit wil dit nu gelijk gaan trekken voor alle verenigingen. Deze richtlijnen worden uiteindelijk samengevoegd in een nieuwe universiteitsbrede Handreiking samenwerking studieverenigingen.

Standaardiseren afspraken
Studentenunie Vidius is voorzichtig enthousiast over deze voornemens. ”De communicatie tussen studieverenigingen en de universiteit gaat inderdaad nog wel eens fout, dus het is goed dat de universiteit hier mee bezig is”, geeft voorzitter Yason Sinout aan. Wel vindt hij het belangrijk dat er zorgvuldig wordt omgegaan met het standaardiseren van afspraken. “Er is veel verschil tussen verenigingen, en niet elke vereniging heeft hetzelfde nodig. We willen niet dat dezelfde harde eisen aan alle verenigingen worden gesteld.”  

 

Advertentie