Veel kritiek in Eerste Kamer op nieuwe onderwijswet

Onderwijsminister Bussemaker gaat het nog moeilijk krijgen in de Eerste Kamer. Senatoren zijn kritisch over haar wetsvoorstel dat het bestuur van onderwijsinstellingen moet verbeteren.

Waar de minister al voor vreesde is bewaarheid geworden: veel Senaatsfracties vinden dat de Wet versterking bestuurskracht aan alle kanten rammelt. Niet in de laatste plaats door wijzigingen van hun eigen partijgenoten.  

Dankzij de nieuwe wet krijgen opleidingscommissies en medezeggenschapsraden meer macht, hoeven studentbestuurders straks geen collegegeld te betalen en wordt het moeilijker om tentamencijfers te laten vervallen.

Maar senatoren vrezen dat de wet op een aantal punten onsamenhangend wordt, blijkt uit schriftelijke vragen van VVD, PvdA, CDA, ChristenUnie en SGP. De collega’s in de Tweede Kamer worden daarbij niet gespaard.

Welke studenten mogen collegeldvrij besturen?
Zo vinden de VVD-senatoren veel te vaag welke studenten in aanmerking komen voor collegegeldvrij besturen. “Betrekkelijk arbitrair en nauwelijks begrenzend”, noemen ze de formulering die in de Tweede Kamer is opgesteld door VVD’er Pieter Duisenberg.

De PvdA-fractie maakt zich zorgen over het studietempo nu tentamencijfers niet meer zomaar mogen vervallen. Een verandering in de wet waar Mohammed Mohandis in de Tweede Kamer hard voor heeft gevochten. D66-senatoren op hun beurt vragen zich af of de medezeggenschap niet te veel macht krijgt, een geluid dat de partij in de Tweede Kamer nog nooit heeft laten horen.

Tweede Kamer is al akkoord
Het wetsvoorstel is in februari aangenomen door de Tweede Kamer, maar niet nadat er een batterij aan amendementen was ingediend. Vanwege de vele wijzigingen die de Kamer afdwong, werd de stemming over de hele wet zelfs een week uitgesteld. De minister wilde eerst alles op de juiste manier verwerken om te voorkomen dat de wet onzorgvuldig zou worden.

In de Tweede Kamer stemden alle fracties voor de wet, behalve SGP, PVV en de fractie Bontes-Van Klaveren. Minister Bussemaker moet nu eerst antwoord geven op de vragen van de Eerste Kamer, het bijbehorende debat is nog niet gepland. 

Advertentie