Veel studenten hebben betalingsachterstand

Het valt eigenlijk mee, vergeleken met jongeren die in het mbo studeren of een baan hebben. Die hebben ruim twee keer zo vaak een betalingsachterstand als studenten in het hoger onderwijs, aldus een rapport van het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) over de financiën van jongeren onder de 25 jaar.

Van alle studenten komt 68 procent zelden of nooit geld tekort, terwijl 23 procent ‘soms’ geldproblemen heeft en zeven procent ‘vaak’. Drie procent is altijd platzak.

Vorige week bleek uit de Studentenmonitor dat studenten steeds vaker goed kunnen rondkomen. Twee op de drie heeft er naar eigen zeggen geen problemen mee. Het Nibud-onderzoek bevestigt dit beeld.

Mbo’ers zitten overigens krapper bij kas: zeventien procent heeft vaak of altijd te weinig geld.

Advertentie