Verkiezingsdebat over het onderwijs: ‘Lesgeven is geen hobby’

Screenshot van de onderwijswoordvoerders van de Tweede Kamer in debat

Een debat waaraan de PVV deelnam: dat konden de leden van de Algemene Onderwijsbond moeilijk verkroppen. Daarom besloot de bond dit weekend op de valreep zijn grote onderwijsverkiezingsdebat maar volledig te schrappen.

Dat gaat zomaar niet, meenden de andere onderwijswoordvoerders op twitter. “Democratie = debat”, schreef Paul van Meenen (D66). Dat beaamde VVD-Kamerlid Dennis Wiersma. “Desnoods organiseren we het gewoon zelf. De locatie is al geregeld.”

Repareren
Uiteindelijk nam die locatie, het Amsterdamse cultuurcentrum De Balie, de organisatie over en konden zeven partijen, inclusief de PVV, gisteravond toch met elkaar in gesprek. De focus lag op het basis- en voortgezet onderwijs, maar ook het hoger onderwijs kwam ter sprake.

Zo stelde Wiersma dat er juist voor de huidige lichting door de coronacrisis gedupeerde studenten veel “gerepareerd” moest worden. “Zij hebben nu heel ander onderwijs gehad.” Daar kon niemand iets tegenin brengen.

Lisa Westerveld van GroenLinks hield een pleidooi voor het afschaffen van de begrippen hoog- en laagopgeleid. “Je bent niet méér waard als je later naar de universiteit gaat.” En PvdA-Kamerlid Kirsten van den Hul vond het een “trieste constatering” dat het voor je onderwijsloopbaan nog altijd uitmaakt wie je ouders zijn.

Rode draad
Sommige partijen hebben grootse reddingsoperaties voor het hele onderwijsstelsel bedacht: de een noemt het een “Marshallplan”, de ander een “deltaplan”. Maar een rode draad is in alle gevallen de bestrijding van het lerarentekort.

Volgens Peter Kwint van de SP is het noodzakelijk dat een volgend kabinet flink in de lerarensalarissen investeert. “Als hbo- of wo-geschoolde verdien je nu relatief slecht als je voor het onderwijs kiest.” Hij stelde ook voor om in coronatijd pabo-studenten in te zetten. “Die zijn allemaal op zoek naar een stageplek.”

Echt verhit ging het er overigens niet aan toe. Als vertegenwoordiger van de grootste regeringspartij moest Wiersma het vaak ontgelden, onder meer omdat de VVD vooral excellente scholen wil belonen. Maar ook D66’er Van Meenen moest het beleid van ‘zijn’ minister Van Engelshoven regelmatig verdedigen. Uiteindelijk wezen beide partijen maar met de vinger naar elkaar (“Jouw partij…”, “Ja, maar jouw minister…”).

Gastlesje geven
Zou VVD’er Wiersma zelf docent willen worden? Zeker wel, maar niet fulltime. Sowieso ziet zijn partij wel iets in ‘hybride’ docenten: onderwijstaken gecombineerd met een baan in de praktijk. “Dat kan dan dus ook iemand zijn die gastlessen geeft, of stagiairs begeleidt.”

Het leverde hem het verwijt van Kwint op dat af en toe een gastlesje geven meer weg heeft van een hobby. Vergeet alle bureaucratische taken eromheen niet, waarschuwde de SP’er. Vergaderingen, rapportoverleggen, bijlessen: dat “corvee” moet dan door de rest van het team worden opgepakt. “Lesgeven is geen hobby, het is een baan.”

Advertentie