Verplichte toets frist grammaticakennis taalstudenten op

Een zin ontleden, hoe moet dat ook alweer? Veel universitaire studenten zijn het vergeten. Dat blijkt uit de verplichte grammaticatoets van de Utrechtse talenopleidingen.

“Als studenten niet goed weten wat het onderscheid is tussen een meewerkend en een lijdend voorwerp, vraagt dat heel veel van onze docenten. De tijd die ze kwijt zijn aan de uitleg gaat ten koste van het Spaans, Portugees, Engels of welke taal ze dan ook geven.”

Universitair hoofddocent Els Rose is coördinator van de grammaticatoets die acht talenopleidingen hebben ingesteld. Vorig jaar was die toets nog vrijblijvend, maar sinds dit jaar moeten de studenten hem halen om hun bachelor-diploma te ontvangen.

Eerstejaars studenten maken de toets in blok 1. Om te oefenen kunnen ze gebruik maken van leerstof op de digitale leeromgeving Blackboard. Daarnaast wordt studenten aangeraden een leerboek aan te schaffen.

Als studenten er niet in slagen om meer dan 70 van de 100 vragen goed te beantwoorden is er in het begin van blok 2 een herkansingsmogelijkheid. Een laatste redmiddel biedt een bezemklasje eind november waarbij een docent persoonlijk uitleg geeft voorafgaand aan een derde toetsmogelijkheid.

Volgens Rose gaan de acht opleidingen (Duits, Engels, Frans, Italiaans, Keltisch, Portugees, Spaans en Taalwetenschap) ervan uit dat studenten die in drie pogingen niet slagen voor de toets hun talenstudie staken. “We verwachten dat die studenten ook op andere momenten in de opleiding struikelen. Die halen bijvoorbeeld een verplicht vak niet of krijgen een negatief bsa-advies. Het is niet de bedoeling om de toets pas in jaar twee of drie te halen. Juist in de beginfase van de studie heb je er baat bij.”

Rose kan geen precieze slagingspercentages geven. Tot nu toe hebben 253 studenten de toets met een voldoende afgelegd. In totaal waren 600 studenten aangeschreven om aan de toets mee te doen. Daarbij zaten echter ook veel studenten Taal- en Cultuurstudies (TCS) die taalvakken volgen. Deze opleiding eist geen voldoende voor de grammaticatoets voor het behalen van het bachelordiploma.

Toetscoördinator Rose: “Veel van de TCS-studenten zagen daarom af van deelname of zijn weinig gemotiveerd voor de toets. In volgende jaren zullen deze studenten niet meer worden uitgenodigd om de toets te maken. De meeste hoofdvakkers, zo´n 140, hebben de toets dit jaar inmiddels gehaald.”

Volgens Rose zijn zowel studenten als docenten zeer te spreken over de stimulans om weggezakte kennis op te halen. “Docenten zien in hun colleges het positieve effect. Studenten snappen ook dat zo’n toets nuttig is. De meesten hebben er ook lol in.”

De toetscoördinator vindt wel dat de ervaringen met de toets aanleiding geven tot bezorgdheid over de grammaticakennis van studenten. “Je zou verwachten dat studenten de regeltjes weer even leren en gewoon die toets halen. Het is in feite basisschoolstof. Maar veel studenten blijken er toch grote moeite mee te hebben. Het is zorgelijk dat de grammatica klaarblijkelijk in de laatste jaren van het vwo niet meer aan bod komt.”

Even een testje ..

In de uitnodigingsbrief aan de studenten staan 3 voorbeelden van vragen die ze in de toets kunnen verwachten. Gemakkelijk? Of weggezakte informatie? Oordeel zelf.

1) Tot welke woordsoort behoort het vetgedrukte deel van de onderstaande zin?

De wiskundige vergaapte zich aan de rijkdom en complexiteit van de Mandelbrotverzameling

0 Vragen voornaamwoord
0 Onbepaald voornaamwoord
0 Wederkerend voornaamwoord
0 Wederkerig voornaamwoord

2) Wat is de functie van het vetgedrukte deel van de onderstaande zin?

Als je jezelf iets meer tijd zou hebben gegund dan liep je nu niet in de ziektewet.

0 Lijdend voorwerp
0 Meewerkend voorwerp
0 Bijwoordelijke bepaling
0 Bijvoeglijke bepaling

3) Wat is de functie van het vetgedrukte deel van de onderstaande zin?

Wie deze zinnen niet kan ontleden, raad ik een opfriscursus aan.

0 Meewerkend voorwerpszin
0 Bijwoordelijke bijzin
0 Bijvoeglijke bijzin
0 Lijdend voorwerpszin

 

Advertentie