Verschuiving binnen de U-raad: Student Tymen wisselt van partij

De Universiteitsraad, links Tymen. Foto: DUB

Volgens Tymen, derdejaars Natuurwetenschap en Innovatiemanagement, bleek het afgelopen jaar op meerdere momenten dat zijn mening afweek van de mening van de rest van de fractie. “Eerst kon dat gewoon. Andere partijleden vonden mijn tegengeluid juist goed. Maar op een gegeven moment merk je dat het gaat schuren als je het nooit ergens met zijn allen over eens bent.” Zo kan hij zich onder andere niet vinden in de wijze waarop een Vuur-fractielid vorige week de declaraties van universiteitsvoorzitter Anton Pijpers aanhangig maakte.

De medezeggenschapper zat volgens eigen zeggen al langere tijd in zijn maag met het feit dat zijn opvattingen verschilden met die van de rest van de partij, maar vond het een grote stap om van partij te wisselen. Een interne Vuur-evaluatie gaf de doorslag. Die evaluatie vond al plaats voordat een Vuur-fractielid de declaraties van Anton Pijpers onder de aandacht bracht van GroenLinks-Kamerlid Zihni Özdil. 

De overstap van Tymen komt voor Vuur-fractievoorzitter Ingrid Weerts dan ook niet als een verrassing. “Ook wij hebben het afgelopen jaar gemerkt dat het lastig was om als fractie één mening uit te stralen.” Weerts benadrukt echter dat het in haar optiek helemaal niet erg is als meningen binnen de partij verschillen, maar dat ze wel snapt dat Tymen liever kiest voor een partij waar hij denkt beter op zijn plaats te zijn.

'In de praktijk geen grote verandering'
Met de overstap van het fractielid, kruipen Vuur en de PvdUS naar elkaar toe in de zetelverdeling. Lijst Vuur krimpt van zeven naar zes zetels, terwijl de PvdUS groeit naar vijf zetels. Toch verwachten beide partijen in de praktijk geen grote veranderingen. PvdUS-fractievoorzitter Jeroen Steegmans: “Uiteindelijk werken alle partijen van de studentgeleding van de Universiteitsraad heel vaak samen. Er zijn veel punten waar we het met elkaar over eens zijn. Maar iedereen voelt zich toch gemakkelijker als Tymen bij de PvdUS zit.”

Weerts van Vuur beaamt dat de overstap in de praktijk minder ingrijpend is dan hij klinkt. “Het is allemaal heel vreedzaam gegaan en we zullen nog steeds in een deel van de standpunten gezamenlijk optrekken.” Het enige punt waar de veranderede zetelverdeling eventueel een rol zou kunnen spelen is de discussie over de nieuwe gedragscode voor studentenorganisaties.

Advertentie